Villkorligt fängelse för bidragsbluff

Plånbok i bakficka

En äldre åländsk man dömdes till villkorligt fängelse efter att ha utsatt en arbetslöshetskassa för serie fräcka bidragsbedrägerier.

Enligt åklagaren hade Leif Ludvig Christer Persson gjort sig skyldig till grovt bedrägeri genom att lämna in 14 anmälningar om arbetslöshet till Hälsovårdens Arbetslöshetskassa, där han helt eller delvis dolt sina andra inkomster och anställningar. Åklagaren hävdade att Persson arbetat över 700 timmar på ÅHS, ÅMB AB, samt för en mindre firma, samtidigt som han lyfte a-kassa. Dessutom anförde åklagaren att Persson uppgivit ett felaktigt pensionsdatum, för att kunna lyfta a-kassa och pension samtidigt. Totalt hade vinsten för honom blivit nästan €8000.

Persson bestred alla anklagelser och krävde att åtalet skulle förkastas.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 18/233

Tingsrätten fick ta ställning till en mängd lönespecifikationer och arbetslöshetsanmälningar, som användes som bevis. Enligt Persson hade han lämnat in sina anmälningar till a-kassan i förväg och sedan blivit inkallad att jobba ibland på helger och nätter. Han ifrågasatte varför arbetslöshetskassan inte hindrat honom. Han sade att han flera gånger varit till arbetslöshetskassans kontor och frågat hur han ska korrigera felaktiga anmälningar.

Tingsrätten gav dock inte mycket för den förklaringen och konstaterade att Persson månad efter månad anmält sig som arbetslös, trots att han arbetat varje månad. Ur bevisen framgick det också att Persson inte fyllt i anmälningarna på förhand och sedan blivit inkallad till arbete. Tingsrätten fann inget rimligt tvivel till att Persson haft uppsåt att begå bedrägeri, däremot ansågs summan inte tillräckligt hög för att kunna räknas som grovt bedrägeri, såsom åklagaren hade krävt.

Leif Ludvig Christer Persson, född 1951, dömdes till tre månaders villkorligt fängelse för bedrägeri av normalgraden. Domen har inte vunnit laga kraft.