Kategorier
Nyheter

Villkorligt fängelse för par i Geta som lät flera hästar svälta ihjäl och försökte dölja det

Ett ungt par i Geta döms till villkorliga fängelsestraff efter att de under vintern 2018 – 2019 lät tre hästar i deras vård svälta ihjäl. Mannen försökte ta på sig all skuld, medan kvinnan nekade till att hon gjort något brottsligt och försökte skylla på det ena och det andra.

Åklagare Peter Rikberg krävde straff för grovt djurskyddsbrott. Enligt honom hade paret Adam och Sara Schütten gemensamt behandlat sina hästar på ett synnerligen rått och grymt sätt och utsatt dem för onödigt lidande och plåga.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/122

Under hela perioden februari 2015 till mars 2019 hade hästarna enligt åklagaren varit dåligt utfodrade och magrat av på grund av detta. Totalt 6 hästar hade utsatts för lidande genom undernäring. Under vintern 2018 – 2019 blev svälten så allvarlig att tre hästar dog och en tvingades avlivas av veterinär. En ponny hade också lämnats med obehandlad sjukdom.

Ligghallen hade varit otrygg för hästarna, då den varit fylld med bråte och också haft ett hästkadaver liggande där hela vintern.

Åklagaren menade att paret Schütten hade haft möjlighet att få foder under vintern, men aldrig åkt och hämtat det. De hade också vilselett veterinären om vad som hänt, eftersom Adam Schütten sagt att han sålt två av hästarna som i verkligheten hade dött.

 

ÅMHM inspekterade fel gård 

Adam Schütten erkände att tre hästar han ansvarat för dött på grund av matbrist, Sara Schütten nekade till all skuld.

Ur bevisen som presenterades framkom det däremot att Sara Schütten varit inblandad i utfodringen av hästarna, då åklagaren kunde visa meddelanden hon skickat för att beställa foder under vårvintern och andra meddelanden hon skickat där hon skrivit att hästarna var utan foder. I oktober 2018 hade ett vittne erbjudit Adam Schütten grovfoder till hästarna att hämta i Seglinge.

Redan vintern 2017 hade en förbipasserande gjort en orosanmälan om att hästarna i hagen var magra.

Adam Schütten berättade att han varit väldigt upptagen med arbete under hösten 2018 och att hästarna var en fritidssyssla. De hade inte lyckats ordna transport av grovfodret från Seglinge. Inga bönder han kontaktade kunde heller hjälpa.

Runt jul dog tre av hästarna. Adam Schütten berättade att de fått foder på morgonen och ätit med iver, men att två av dem dog samma kväll. Han misstänkte att de kunde ha fått i sig någon bakterie. Han hade inte vågat berätta för sin maka om hästarna som dött och hon hade inte vetat något före veterinären kom i februari och avlivade en häst.

 

Påstådd släktfejd

Angående orosanmälan från 2017 menade Adam Schütten att det inte fanns någon orsak till den och att anmälaren borde ha sett att hästarna hade gott om foder i sin hage. Han menade att det antagligen låg en släktfejd bakom orosanmälan.

Sara Schütten berättade att hon inte haft något att göra med hästarna under vintern eftersom hon varit gravid och vid dålig hälsa.

Efter att orosanmälan lämnats in 2017 hade tjänstemän från Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) åkt ut för att titta och gjort inspektion på granngården.

Veterinären var kallad att vittna och hon berättade att det var osannolikt att två hästar skulle svälta ihjäl på en och samma dag, men att det var svårt att hitta någon annan orsak än svält till deras död.

 

Likgiltigt vittne struntade i att göra anmälan

Ett annat vittne berättade att han grävt ner fyra hästar på Schüttens gård under vårvintern 2019. Kadavren hade legat på olika platser i hagen och lösdriften. Han hade märkt att hästarna var magra. I förhör hade vittnet sagt att hästarna varit ”vettlöst magra” och att man kunde räkna deras revben.

Grannen var kallad att vittna och berättade att hon, efter att saken tagits upp i media, reagerat på att hagen där hästarna gått tidigare var helt slät-tuggad på föda. Hästarna hade ätit upp all sly, en hög med kvistar från ett äppelträd och slitit upp hål i plasten på ensilagebalar utanför hagen.

En kund som haft sin häst i paret Schüttens vård under 2015 berättade att hon fått ett telefonsamtal av en bekant som sagt att hon borde hämta hem hästen. Hon ville inte tro på sin bekant, men märkte vid ett besök att hästen var mager och att alla hästarna där varit slöa och att man kunde se deras revben. Kunden berättade att hon tagit hem sin häst. Hon hade inte gjort någon anmälan, då hon var likgiltig till de andra hästarnas öde. Hennes berättelse saknade dock stödbevisning, liksom berättelsen från personen som gjorde en orosanmälan och tingsrätten ansåg att vanvården av hästarna bevisats endast från vintern 2018.

 

Bägge ansvarade för hästarnas välfärd

Tingsrätten ansåg att Sara Schütten inte kunnat anföra något giltigt skäl till att hon negligerat hästarnas omvårdnad. Det ansågs inte trovärdigt att hon under hela vintern varit i så dåligt skick att hon inte en enda gång kunnat ta reda på hur hästarna hade det. Dock ansågs hon vara mindre skyldig än maken.

Erik Adam Schütten, född 1990, dömdes till villkorligt fängelse i 10 månader för grovt djurskyddsbrott. Han ska betala €80 i brottsofferavgift till staten.

Sara Edit Helena Schütten, född 1990, dömdes till villkorligt fängelse i 4 månader för djurskyddsbrott. Hon ska också betala €80 i brottsofferavgift till staten.

Bägge förbjuds från att hålla hästar fram till den 20.11.2024. Domen har inte vunnit laga kraft.

Temabild, foto: Tatiana Twinslol