Vinsterna har kollapsat i åländska storbolag: Kris eller skatteplanering?

Livringar vid en brygga

Resultaten inom de 40 största åländska företagen har under en fyraårsperiod sjunkit med sammanlagt €35 000 000, vilket innebär ett genomsnittligt tapp på nästan €900 000 per bolag. Detta visar en granskning som Ålands Nyheter gjort bland de bolag som öppet redovisar sina resultat. Eftersom bolagen har olika redovisningsperioder har utvecklingen räknats ut på de fyra senaste redovisade boksluten, eller färre ifall bolagen är nybildade. Bolagen i undersökningen är de med störst omsättning och de med flest anställda. Försäkringsaktiebolaget Alandia och Ålandsbanken ingår inte i undersökningen, då dessa bolag inte producerar realekonomiska produkter eller tjänster.

 

Största tappet för Eriksson Capital

Det värsta tappet visar Eriksson Capital, som gjorde 17 miljoner euro i vinst 2014, för att året därpå redovisa endast €300 000 i vinst, vilket ökat något till 2,2 miljoner euro i vinst 2017. Näst värst har det gått för Ångfartygsbolaget Alfa, som 2015 gjorde en vinst på över 10 miljoner euro, 2016 över 11 miljoner euro och 2018 en förlust på 2,5 miljoner euro.

 

Bäst utveckling för Eckerö Linjen

Den positivaste utvecklingen visar Eckerö Linjen, som lyckats vända 2014 års förlust på 10,7 miljoner euro till vinster på 8,9 miljoner euro 2016 och 6,5 miljoner euro 2017. Brändö Lax har haft näst bäst utveckling, från en vinst på €800 000 år 2015 till en vinst på 5,3 miljoner euro 2018.

 

Orkla i en klass för sig

Orkla har visat en usel utveckling de senaste fyra åren, från att ha gjort 40 miljoner euro i vinst 2014 till 32 miljoner euro i vinst 2017. Ändå är Orkla med råge det åländska företag som gör störst vinster, hela 132 miljoner euro totalt under de senaste fyra åren. Wiklöf Holding, Ångfartygsbolaget Alfa och Eckerö Shipping kommer inte i närheten med sina ca 24 miljoner euro var i sammanlagda vinster.

Det bolag som det gått sämst för på sistone är CDON Alandia, som gjort 5,9 miljoner i sammanlagda förluster de senaste fyra åren, Trailer-Link, som gjort förluster på 4,9 miljoner euro, och PAF Consulting, som gjort förluster på 4 miljoner euro.

 

Kollapsade vinster trots samma omsättning

Utvecklingen av de 40 storföretagens omsättningar har också minskat under fyraårsperioden, med drygt 36 miljoner euro. Denna minskning är dock i det närmaste obetydlig jämfört med bolagens sammanlagda omsättning på 1,2 – 1,3 miljarder euro per år. Det finns inte heller några indikationer på att de minskade vinsterna har något samband med den minskade omsättningen. De sammanlagda vinsterna minskade med knappt 2 miljoner euro från 2016 till 2017, trots att den sammanlagda omsättningen ökade med ca 60 miljoner euro under samma period.

Nordic Trout är bolaget som har haft den största ökningen i sin omsättning, som de senaste fyra åren ökat med 13 miljoner euro, från 31,3 miljoner euro till 44,2 miljoner euro. Även Trailer-Link har haft en kraftig utveckling och dubblat sin omsättning från 12,4 miljoner euro till 24,5 miljoner euro. Ålands Skogsindustrier har haft en explosiv ökning i omsättning, från 2,4 miljoner euro till 13,8 miljoner.

Godby Shipping, Eriksson Capital, Ålandstidningen och Mariehamns Energi har stått och stampat på stället och inte sett någon större förändring i omsättning.

 

Viking Line har tappat mest i försäljning

Riktigt dåligt, mätt i reda pengar, har det gått för Viking Line, vars omsättning minskat med 32 miljoner från 536 miljoner till 504 miljoner. Med tanke på att omsättningen fortfarande är över en halv miljard euro är minskningen ändå marginell.

Ångfartygsbolaget Alfas omsättning har decimerats med 27,6 miljoner euro under perioden och CDON Alandia har halverat sin omsättning från 33,6 miljoner euro till 15,9 miljoner.

Utesluter man storförlorarna Viking Line och Ångfartygsbolaget Alfa från jämförelsen skulle den sammanlagda omsättningen för de åländska storbolagen istället ha visat en positiv utveckling under perioden, samtidigt som de sammanlagda vinsterna fortfarande skulle ha visat en minskning med 15 miljoner euro.

Samtidigt som denna artikel skrevs publicerade Ålands Statistik- och Utredningsbyrå ÅSUB sin egen statistik över åländska företags bokslut 2016-2017. ÅSUBs statistik omfattar alla åländska bolag istället för bara de 40 största och visar på endast marginellt minskade vinster, vilket tyder på att de mindre bolagen på Åland inte har drabbats av samma kris – eller att storbolagen använder sig av bokföringstekniker för att redovisa lägre vinster än i verkligheten.