Wille Valve investerar €150 000 i UNA Oy

Avgående hälsominister Wille Valve (M) beslöt att investera €150 000 av de åländska skattebetalarnas pengar i bolaget UNA Oy. Företaget upphandlar och samordnar T-system för sjuk- och socialvård och landskapsregeringen har sedan 2018 försökt få köpa de 100 A-aktierna, men köpet kunde gå igenom först nu, efter att UNA styrelse godkänt köpet.

Endast myndigheter som äger aktier i UNA kan få tillgång till deras IT-system, som ska bli gemensamma för de flesta sjukvårdsdistrikt i Finland. Genom plattformen ska information kunna utbytas mellan journalsystem, röntgenavdelningar, laboratorium, samt mellan tjänster som eKanta och eRecept. Enligt minister Valve skulle det vara omöjligt att bygga något motsvarande system på egen hand på Åland.