Insändare

Ålands Nyheter tar nu emot insändare från allmänheten. Skicka din insändare till [email protected]

Insändare kan innehålla länkar samt skribentens media, såsom diagram eller fotografier som är relevant underlag för insändaren.

Reglerna för insändare är följande:

 • Ingen retorik
  Detta är en modern nyhetsblogg med otåliga läsare som inte har tid att ta sig igenom meningslös retorik för att komma till textens kärna.
 • Åländska sakfrågor i första hand
  Vi vill ha insändare som tar upp sakfrågor och som driver diskussionen framåt. Insändare som inte har tillräcklig anknytning till Åland eller Finland publiceras inte.
 • Anonym kritik mot namngivna personer
  Den som vill kritisera en namngiven person behöver skriva under insändaren med sitt eget namn. Undantag kan ges när det föreligger särskilda skäl.
 • Ingen sympati för terror
  Vi publicerar inte insändare som uttrycker sympati med terrororganisationer, terrorister eller deras brott. Inte heller de insändare som uttrycker sympati med Ålands eller Finlands fiender.
 • Rätt till replik
  Ifall en person eller organisation kritiseras i en insändare kommer vi att ge denne rätt att ge replik före publicering.
 • Inget motstånd mot yttrandefrihet
  Insändare som motsätter sig yttrandefrihetsprincipen publiceras inte.
 • Ingen förföljelse eller hets
  Insändare som uppmanar till förföljelse av eller hets mot människor på grund av deras medfödda egenskaper eller deras övertygelse publiceras inte.
 • Vårdat språk
  Insändare med ostädat språk publiceras inte.