Kategorier
Nyheter

Fredrik Rosenqvist: Folkomröstningarna är meningslös populism

I en ledare i tidningen Åland, som drivs av den socialdemokratiske affärsmannen Anders Wiklöf, tar den regeringstrogne journalisten Fredrik Rosenqvist kraftigt avstånd från folkomröstningarna i Åländska kommuner angående den så kallade kommunreformen. Att låta befolkningen göra sin röst hörd demokratiskt anser han vara meningslöst och ”populistiskt” och beklagar sig för eventuella läsare över att ordet […]

Kategorier
Nyheter

Nina Fellman ställer sig kritisk till demokrati

Idag intervjuades kansliminister Nina Fellman (S) av Malin Lundberg för Ålands Radio angående oppositionens förslag till att låta Ålands folk rösta om kommunsammanslagningarna. Fellman sätter sig emot detta förslag och förklarar för Ålands Radio att folkets vilja kan riskera att man inte uppnår målen med de socialdemokratiska reformerna. Folkomröstning svårhanterligt verktyg