Kategorier
Nyheter

Leader Ålands Kristian Packalén vägledde Kökar kommun i fusk med EU-bidrag

Ålands Nyheter har tagit del av ett protokoll från Kökar kommuns näringsnämnd daterat april i år där det beskrivs hur Leader Ålands ordförande Kristian Packalén uppmanar kommunen att fuska för att kunna få Leaders bidragspengar. Packalén berömmer kommunens politiker för flitigt bidragssökande och ger rekommendationer om hur de ska gå till väga för att kunna […]