Kategorier
Nyheter

Insändare: Skolan bör också passa för pojkar istället för att pojkar ska anpassas för skolan

Denna insändare är ett svar i en debatt som pågått utanför Ålands Nyheters insändarspalt efter att Ålands Konservativa Förening Urd ifrågasatt varför Landskapsregeringen betalar stora summor i konsultarvoden till vänsterbolaget Ekvalita. Ifall Ekvalitas projekt handlar om försorgen om män som, helt korrekt, är överrepresenterade inom våld, kriminalitet, missbruk och självmord så blir vi tvungna att […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Galenskap att peka ut friska människor som en fara för allmänheten

När du, före pandemin gick till läkaren med ärendet att hon skulle sjukskriva dig eller sätta dig i karantän på grund av att du har varit i samma rum eller kontor med en kollega som hade förkylningssymptom under en pågående influensavåg. Vad skulle läkaren ha sagt till dig? Med hög sannolikhet skulle hon ha frågat […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: När blev Hållbarhetsrådet ett klimatråd?

År 2013 antogs under Camilla Gunells (S) regering ”Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051”. Senare kom pamfletten: ”Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland”. Där nämns ”klimat” två gånger. 2022 presenterar Hållbarhetsrådets sekreterare Micke Larsson under rubriken ”Klimatneutralt Åland senast 2035” de fyra delmål som ”Skall uppnås senast 2030”:  80 procent lägre växthusgasutsläpp.. 50 […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Rätten till sin egen kropp

Jag har aningen svårt att sätta ord på min frustration gällande tvångsvaccineringen av vårdpersonal, men jag ska göra ett ärligt försök. För mig ser samhällskontraktet gällande vård ut så här: Jag betalar skatt, bland annat för att finansiera en vårdapparat. Som tur är för mig, så finns det människor som väljer att viga sina yrkesliv åt […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Vilka alternativa mediciner erbjuds på Åland för de som insjuknat i Covid?

Med stort intresse läste jag artikel ”Så vårdas en covidpatient” i Nya Åland den 4 januari där man kan läsa överläkare Mats-Ola Mattsons beskrivning över hur det kan gå till i ett hypotetiskt fall. Det är ju syresättningen, som normalt är problemet och vården är därför ”olika former av syrgasmaskiner”. Vid svårare fall används ventilatorer […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Har vi tappat förmågan till rationellt tänkande under pandemin?

På många ställen inom vården ”kartläggs” nu personalens vaccinationsgrad. Detta läste jag i lördags i Ålandstidningen. Man kunde också ersätta meningen med orden ”jakt på ovaccinerade vårdare”. Detta låter ganska radikalt men vi verkar leva i galna tider just nu. Jag syftar nu på vaccinationstvång för vårdpersonal som ska genomdrivas på gott och ont. Varje […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Ska barnen vara försökskaniner?

På Yle kunde vi läsa: ”Finland väntas snart besluta om coronavaccinationer för barn i 5–11-årsåldern – vaccinerna kan börja levereras redan under julveckan” Försiktighet borde ju råda, men Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) rekommenderar som sagt alla att använda vaccin. Även Världshälsoorganisationens (WHO) chef Tedros Adhanom Ghebreysus har påtalat att det är bättre att […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Vi från Åländsk Demokrati motsätter oss vaccinationstvång

På Ålands Radios hemsida kunde vi läsa följande rubrik: ”ÅHS ämnar ta hård linje kring vaccinkrav på personalen.” På basen av finsk lagstiftning kommer man att kräva att all personal måste vaccinera sig. Vaccintvång kallas visst det. Det är ingen frihet. När vaccinationerna inleddes så betonades från högsta ort inom EU att vaccinationerna måste vara […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Extrema elpriser resultatet av dålig energipolitik

Jag tänkte kort belysa den rådande situationen för vår elförsörjning. Snittpriset för inköpt el till Åland från 2012 fram till november 2021 har legat på drygt 34 euro per MW. Just när jag sitter och skriver detta så är kostnaden enorma 529 €/mw! Priset går upp och ner timme för timme, men snittet för december ser […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Används Omikron-nyheter för att skrämma upp människor?

Ingen har väl kunnat undvika alla skriverier om Omikron-varianten? Yle och SVT översköljer oss med dessa nyheter. Är de baserade på vetenskapliga studier? Nej. De är till största delen anekdotiska berättelser eller framförda av personer utan akademisk bakgrund. Jag vill jämföra detta lite med de studier, som går att läsa på så kallade alternativa media […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Välkomnande av det totalitära

Regeringen Sanna Marin har tagit det första stapplande, men ack så avgörande steget mot det totalitära genom införandet av coronapass. Numera har inte alla ålänningar samma rättigheter längre, man är indelade i två grupper med olika status. Man kan tycka att det är rimligt att stänga ut en del av befolkningen från att umgås på […]

Kategorier
Nyheter

Ledare: Idag väljer restaurangerna om de blir en del av statens kontrollapparat eller inte

Ödesdagen har kommit för de åländska restaurangerna och även för deras kunder. Den finska staten har infört ett påbud om att krogarna måste stänga klockan 17 ifall de inte tvingar sina gäster att visa upp ett intyg över vaccination mot covid-19. Detta för att skydda befolkningen mot den nya virusvarianten ”omikron”, som satt skräck i […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Öppen fråga till landskapsläkare Knut Lönnroth

Corona-incidensen är nu den högsta någonsin i Finland. På Island är incidensen 14 gånger högre än för ett år sedan. I Danmark, med en vaccinationsgrad om 86 procent, är incidensen 3 gånger högre än för ett år sedan. I Norge är incidensen 4 gånger högre än för ett år sedan. Portugal, som påstås ha högsta […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Jämlika förutsättningar eller jämlika utfall?

Det nordiska välfärdssamhällets yttersta syfte är att ge dess medborgare så jämlika förutsättningar som bara möjligt. Alla skall ha tillgång till samma offentligt finansierade välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg oavsett bakgrund. Vi skall vara stolta över vår välfärdsmodell som bygger på en extremt human människosyn. Välfärdsmodellen bygger vidare på olika former av extra stöd […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Kartan stämmer inte!

För ett år sedan såg vi fram emot de nya vaccinerna, som skulle rädda oss och får ett slut på pandemin. Nu är slottsbalen inställd. Men vad är nu en bal på slottet… Incidensen är den högsta någonsin i Finland. Även på Island är incidensen den högsta någonsin. 14 gånger högre än för ett år […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Ris och ros för Ålands budget 2022

Åländsk Demokrati saknar just nu bemanning i plenisalen, så ger vi vår syn på budget 2022 här i stället: Herr talman! Denna gång inleds budgeten med en genomgång av regeringen Thörnroos fem punkter för nystart, vilka presenterades i våras. De fick ju inget varmt mottagande och vi från Åländsk Demokrati hade hoppats att de skulle glömmas […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Från lökstöd till skattegränsstöd

År 2021 ville regeringen Thörnroos (C) införa ett transportstöd för export om €500 000 för att öka sysselsättningen. Exportindustrin på Åland har stagnerat och ett transportstöd är ett bra verktyg. Men näringsminister Fredrik Karlström (M) slirade sedan i diket då stödet begränsades till livsmedelsföretag. Det kändes som en sunkig 1900-talspolitik där man stöder kärnväljarna från […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Kökars invånare måste kunna förvänta sig riktiga och lagliga beslut i kommunen

Kommunfullmäktigeordförande Christian Pleijel ondgör sig i Ålands Radio om demokratiska processer på Kökar. Undertecknad kan verkligen instämma med Pleijel att demokratin är i fara på Kökar och jag rekommenderar alla att kräva ut och läsa de bilagor, besvär och rättelseyrkanden som belastar Kökar kommuns fullmäktige och styrelse sedan maj 2021. Det är skrämmande hur man […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Ålandstidningen motarbetar den fria debatten med sin censur

Jag hade skickat insändaren ”Öppet brev till ÅHS angående den tredje sprutan till riskgrupper” till Ålandstidningen, Ålands Nyheter och Nya Åland. Eftersom jag inte hört ifrån dem, ringde jag upp Ålandstidningen och fick veta att den är refuserad. ”Varför det?”, undrade jag och fick till svar att de inte vill bidra till att sprida desinformation.  Jag […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Öppet brev till ÅHS angående den tredje sprutan till riskgrupper

”Effekt, säkerhet och immunogenicitet för vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inbegripet de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Comiraty kan vara lägre hos inmunsupprimerade individer.  Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas i pågående kliniska prövningar”. Detta är citat från Fass för vårdpersonal. Ålands Hälso- och Sjukvård […]