Sveriges rykte försämras i Norden – sämst bland finländare enligt enkät "Sverige en dystopi vi älskar att hata"

nordiska flaggor

En enkät-undersökning från Svenska Institutet (SI) visar att Sveriges anseende hos sina nordiska grannar är på väg nedåt. Runt 40% av tillfrågade finländare, danskar, islänningar och norrmän svarade att deras uppfattning om Sverige blivit mindre fördelaktig under det senaste året, medan endast 3-6% har fått en positivare bild av landet.

Orsaken till det dalande ryktet uppges av de tillfrågade vara på grund av det svenska hanterandet av viruset Covid-19, som många anser vara bristfällig eller felaktig. Nordbor anser att svenskarna misslyckats med att skydda sina medborgare och särskilt svaga grupper. Också invandring och kriminalitet lyfts som orsaker till det försämrade ryktet.

– För att spetsa till det kunde man säga att framtidslandet Sverige inte längre är en utopi vi hatar att älska, utan en dystopi vi älskar att hata. Vad har hänt?, skriver Johan Strang i ett förord till rapporten.

Premium-artikel


€8 per månad - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in