S rivstartade valkampanjen i lagtinget: Manade till kamp mot nazister, fascister, kristna Kemetters brandtal från talarstolen hyllades av Gunell

Ålands Socialdemokrater valde en ovanlig plats för att rivstarta sin valkampanj för att få in vice lantråd Camilla Gunell (S) i EU-parlamentet: lagtingets plenum. I en diskussion som skulle ha att göra med Ålands externpolitik valde lagtingsledamoten Sara Kemetter (S) att istället hålla ett brandtal inför EU-valet, som hon kallade ett ”ödesval”.

Kemetter är kampanjchef för Gunell och inledde sitt tal med att kritisera Storbritannien för det kommande EU-utträdet och håna kungadömet genom att kalla det ”Little Britain”.

– En annan fråga som oroar mig kraftigt är att Europa håller på att radikaliseras av högerradikala åsikter och politiska ideologier. Idag röstar 27% av alla väljare på auktoritära politiska högerradikala partier i Europa.

– Idag inom EUs medlemsländer är de högerradikala, auktoritära partierna större än de socialdemokratiska partierna och dubbelt så stora som liberalerna.

Enligt Kemetter präglas politiken i Österrike, Ungern, Italien, Rumänien och Frankrike av ”nazistiska” och ”fascistiska” partier och politiken i Nederländerna, Danmark, Sverige, Polen och Schweiz av ”islamofobiska” partier.

 

Gula västarna i Frankrike inget annat än judehatare
Kemmeter sade också i talarstolen att de grupper som vill bevara Polens, Rumäniens och Bulgariens traditionella kristna värderingar är att betrakta som konservativa fundamentalister. Även de så kallade ”Gula västarna” i Frankrike avfärdades av Kemetter som antisemiter (judehatare).

– Det skrämmer mig att anti-EU-medlemsländerna kommer att få sina kommissionärer i EU-kommissionen och sina domare i revisionsdomstolen, och på det här sättet kunna påverka EUs och Europas utveckling och framtid, sade Kemetter i avslutningen av sitt brandtal.

Vice lantråd Gunell tog genast till orda efter Kemetter för att hylla sin kampanjchefs anförande:

– Det var ett väldigt genomarbetat anförande, som det är viktigt för lagtinget att fundera vidare på!

– Tack vice lantrådet Camilla Gunell! Jag tycker också att det är viktigt att vi i självstyrelsepolitiska nämnden och tillsammans med lagtinget på vår gemensamma strategi diskuterar vilken ödessituation, både vad gäller riksdagsvalet och Svenska Folkpartiet, men också hela EU-valet, avslutade Kemetter.

På bilden: Sara Kemetter, foto: Ålands lagting