Därför ökade kostnaderna för kvotflyktingar på Åland så dramatiskt under 2020

Varför ökade de redovisade kostnaderna för kvotflyktingar på Åland med det tredubbla från 2019 till 2020 och mer än sexfaldigt i Mariehamn? Trots att antalet kvotflyktingar på Åland minskat? Ålands Nyheter har gått på djupet och hittat svaret på gåtan.

Logga in