Landskapsregeringen fortsätter betala sanslösa arvoden till genuskonsulter Jämställdhetschefen låtsades gå i pension för att själv få lyfta €74 i timmen i konsultarvode

Den systematiska korruptionen med åländska skattemedel för att "främja jämställdhet" fortsätter inom landskapsregeringen även efter regeringsbytet 2019. I samarbete med ministrar och höga tjänstemän tillåts svenska och åländska individer som titulerar sig konsulter lyfta stora arvoden för tjänster av tveksam karaktär.

Logga in