€578 615 till segelbåtsbygge

Medlemmarna i Skeppsföreningen Albanus har ledsnat på att utöva sin hobby utan att få skälig ersättning av skattebetalarna. Därför beviljade landskapsregeringen 2016 ett bidrag om €578 615 för  att de skulle kunna bygga galeasen Emelia...