Hotfulla formuleringar från vd Dick Jansson när SAJ Instrument krävde bidrag för mässor

Dick Jansson

Igår kunde Ålands Nyheter rapportera om hur skattebetalarna plundras på €20 000 i ett så kallat "internationaliseringsbidrag" av ingenjörsföretaget SAJ Instrument AB. Ytterligare granskning visar att verkställande direktör Dick Jansson använt implicita hot för att...