Brotten har minskat i Finland i spåren av corona-viruset

Inbrott
Minskad mänsklig aktivitet på grund av oro för det kinesiska viruset Covid-19 har fått brottsligheten att sjunka med 10% i Finland under de sex första månaderna 2020, jämfört med 2019. Enligt Rikspolisstyrelsen har egendomsbrotten, allvarliga trafikbrott samt drogbrott fortsatt att öka, medan våldsbrotten minskat.

Logga in