Kategorier
Nyheter

Brotten har minskat i Finland i spåren av corona-viruset

Minskad mänsklig aktivitet på grund av oro för det kinesiska viruset Covid-19 har fått brottsligheten att sjunka med 10% i Finland under de sex första månaderna 2020, jämfört med 2019. Enligt Rikspolisstyrelsen har egendomsbrotten, allvarliga trafikbrott samt drogbrott fortsatt att öka, medan våldsbrotten minskat.

Räknar man bort trafikbrotten har polisen hanterat drygt 170 000 brott i landet under årets sex första månader, vilket är nästan 10% mer än under samma period ifjol. Polisen noterar en ”markant” ökning av drogpåverkade förare i trafiken. En liknande trend har också synts på Åland sedan några år tillbaka, där polisen rapporterat en ordentligt minskad mängd rattfyllerier under påverkan av alkohol och en kraftigt ökad mängd rattfyllerier under påverkan av andra droger.

Rikspolisstyrelsen skriver att drygt 5000 fler ”narkotikabrott” registrerats i år än under samma period under fjolåret:

 

”Detta var också tydligt på vägarna, med ett exceptionellt stort antal drogpåverkade förare”

Förbättrade siffror presenterades för kategorierna våldsbrott och sexualbrott, där polisen rapporterar en betydlig minskning. Sexualbrott mot barn har också minskat, men polisen skriver i sitt pressmeddelande att man fruktar att detta kan bero på att övergrepp är svårare att upptäcka eller rapportera när barnen haft minskad kontakt med skolor och andra stödtjänster.

Seppo Kolehmainen– Skälen för minskningen av sexuella brott och brott mot barn måste noggrant analyseras. Statistiken kanske inte ger en riktig bild av dem under dessa exceptionella omständigheter. Å andra sidan finns det inga förändringar i anmälningströskeln för annat allvarligt våld, och de brotten blir välkända för polisen även i exceptionella tider, säger polischef Seppo Kolehmainen från Rikspolisstyrelsen.

Kolehmainen oroar sig över att de allvarligaste våldsbrotten som mord och mordförsök har sett ut att öka trots att andra våldsbrott minskar.

Gällande egendomsbrotten har en markant ökning skett i egendomsbrotten – över 9400 fler än ifjol. Särskilt fritidshus har varit intressanta för inbrott och stölder.

Utlänningar är fortsatt kraftigt överrepresenterade som gärningsmän i våldsamma överfall och sexuella övergrepp mot den finska civilbefokningen.

I överfall och sexuella övergrepp var ca 13% av de identifierade misstänkta gärningsmännen utlänningar – totalt 2000 respektive 270 personer. Utav 680 våldtäkter som rapporterats har 123 av 541 identifierade misstänkta varit utlänningar, vilket är en stor minskning jämfört med ifjol.

Drygt 200 fall av sexuella trakasserier registrerades under perioden och i hälften av fallen har polisen lyckats identifiera en misstänkt – varav 30 varit utlänningar.

Med trafikbrotten inräknade begicks 337 000 brott i Finland under perioden. Drygt 270 000 misstänkta gärningsmän har identifierats.