Kategorier
Nyheter

60 000 kräver förbud mot könsstympning av flickor

Ett medborgarinitiativ taget av textiltillverkaren Finlaysons ägare Jukka-Pekka Kurttila för att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor har på mindre än ett halvår samlat knappt 60 000 namnunderskrifter och måste därför enligt lag nu behandlas av riksdagen. Enligt undertecknarna har könsstympning av flickor inga positiva hälsoeffekter och är både kroppsligt och själsligt skadligt för de drabbade. Undertecknarna skriver att cirka en halv miljon flickor inom EU blivit utsatta för könsstympning.

Jukka Kurttila, foto: Finlayson

Räknas redan som grov misshandel
Könsstympning är dock redan förbjudet i Finland sedan ett tjugotal år tillbaka. Senast för fem veckor sedan svarade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) på ett skriftligt spörsmål av partikollegan Sari Sarkomaa, där regeringens åtgärder för att förbjuda könsstympning av flickor efterfrågades:

”I Finland bestraffas könsstympning av flickor som grov misshandel. Brottet kan leda till tio års fängelse. Även förberedelse, försök eller medverkan till brottet, till exempel medhjälp, är straffbara gärningar. Enligt strafflagen är var och en skyldig att anmäla förberedelser av grov misshandel, till exempel könsstympning, till polisen. Försummelse av denna skyldighet bestraffas som underlåtenhet att anmäla grovt brott. Barnets föräldrar har ett ännu strängare ansvar: en förälder som förhåller sig passiv till gärningen kan dömas själv för misshandelsbrott.” skriver minister Häkkänen i sitt svar.

Häkkänen skriver vidare att en separat lag för just könsstympning inte skulle påverka rättsläget, utan endast tjäna som symbolhandling. Att stifta lagar enbart av symboliska orsaker hör inte hemma i finsk politisk praxis, enligt minister Häkkänen, som fortsätter med att inget av de europeiska länderna som infört separat lagstiftning om könsstympning tagit upp något fall i rätten.

Justitieminister Antti Häkkänen, foto: Laura Kotila, statsrådets kansli

Invandrare har könsstympat sina döttrar utomlands
I strafflagen finns dock redan en separat klausul som specifikt kriminaliserar finska medborgare och invandrare bosatta i Finland som gjort sig skyldiga till könsstympning eller medhjälp i ett främmande land, även om det inte är förbjudet i det landet. Hittills har ingen dömts eller ens åtalats för könsstympning i Finland, men ifjol släppte forskningsinstitutet Fenix Helsingfors en rapport där det framkom att invandrarflickor födda i Finland blivit könsstympade under resor till utlandet.

Flickorna har av sina egna familjemedlemmar blivit utsatta för de brutala övergreppen i Egypten, Somalia, Iran eller Syrien när de varit mellan 6 och 9 år gamla. Få av flickorna hade fått veta på förväg att syftet med resan var att de skulle könsstympas.

 

”Utvisa de som könsstympar sina barn”
Enligt rapporten finns en stor ovilja bland offren att berätta för myndigheter i Finland om könsstympningen, då de befinner sig i en muslimsk klankultur och inte vill anmäla sina egna familjemedlemmar. En flicka som blivit offer menade att de invandrare som utsätter sina barn för könsstympning – oavsett om det sker i Finland eller utomlands – måste utvisas från Finland. Ett annat offer menade att finska myndigheter borde kontrollera döttrarna efter familjeresor till länder där könsstympning förekommer, för att försäkra att de inte blivit utsatta.

Namnunderskrifterna i Kurttilas medborgarinitiativ ska nu kontrolleras innan ärendet skickas vidare till riksdagen. På Åland erbjuder ÅHS könsstympning av pojkar på grund av föräldrarnas religion eller kultur – till självkostnadspris.