Kategorier
Nyheter

Ålands fiskförädling får €127 000 i bidrag

Kenneth Åkergård på landskapsregeringens fiskeribyrå beslutade i fredags att betala ut €127 045 av skattebetalarnas pengar till Ålands Fiskförädling AB för deras projekt ”Romhantering, frys & kyl”. Pengarna beviljades i slutet av 2016 av fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander. Fiskförädlingen har tidigare fått ett bidrag om €115 568 från landskapsregeringen 2014.

Bolaget har sitt säte i Föglö och gjorde enligt senaste bokslut en vinst på en halv miljon euro. Det helägda dotterbolaget Nordic Trout Sweden AB gjorde även det en vinst på 4,47 miljoner euro enligt senaste bokslut. Bolaget leds av VD Lars Olof Karlsson och hör till nordens största inom näringen.

Enskild föredragning med Camilla Gunell

Tjänstemannabeslut 2017-05-18

Tjänstemannabeslut 2016-11-30