Kategorier
Nyheter

Ålands Gymnasium fick €180 000 i bidrag för vuxenutbildning

Avdelningschef Linnéa Johansson på landskapets Näringsavdelning beviljade en utbetalning på €50 000 av skattebetalarnas pengar respektive €133 000 av skattebetalarnas pengar till Ålands Gymnasium för vuxenutbildning under höstterminen 2016 respektive vårterminen 2017.

Pengarna är en del av ett bidrag på drygt en halv miljon euro, som landskapets tjänsteman Tomas Fellman frikostigt beviljade till skolan redan 2015. Hälften av beloppet tas från EUs regionala utvecklingsfond (ERUF) och hälften från landskapsregeringens budget.

Det mesta av bidraget går till personalkostnader på knappa €370 000 under perioden 2015-2018. Resten av pengarna – €137 000 – ges som ett så kallat schablonbidrag som skolan kan göra vad de behagar med och inte ens behöver redovisa för.

För pengarna har Ålands Gymnasium lovat att de ska ge 50 män och 50 kvinnor en kvalifikation, det vill säga 25 studeranden per år.