Kategorier
Nyheter

Ålands Natur & Miljö kräver €70 000 av regeringen för egen utredning av skärgårdstrafiken

”Om LR är redo att avsätta €709 000 på bro- och hamnkonsultarvoden i ett enskilt beslut torde ca 10% av denna summa inte vara alltför mycket att begära.” 

Så skrev föreningen Ålands Natur & Miljö, ledd av styrelseordförande Anna Häger, igår i ett brev till landskapsregeringen, där de kräver en utbetalning på €70 000 av skattebetalarnas pengar för att de själva ska utreda skärgårdstrafiken.

Föreningen, som till 95% finansieras av skattepengar, har redan gjort en egen utredning som alternativ till regeringens så kallade ”kortrutt” till Föglö, som istället för nya broar och vägsträckningar fokuserar på nya färjor. Orsaken är de stora naturingreppen som kortrutten skulle innebära. 

 

LR avfärdade alternativ till kortrutten
Föreningen samlade i våras in 2004 namnunderskrifter i ett medborgarinitiativ för en ”hållbar” skärgårdstrafik enligt deras ”snabbruttsmodell”, men landskapsregeringen har avfärdat förslaget såsom kostsamt och orealistiskt.

I sitt genmäle kallar Ålands Natur & Miljö den planerade kortrutten för ett ”monstruöst” bygge och skriver att kortrutten är ett brott mot ”den tredje hållbarhetsprincipen” inom regeringens ideologi ”hållbar utveckling”. Vidare anklagar föreningen LRs avfärdande för att vara ett ”desperat försök att misstolka” för att ”medvetet svartmåla” snabbrutten.

 

Minister skrämde föreningsmedlemmar
I kravbrevet på €70 000 skriver föreningen att deras medlemmar blivit både ”upprörda” och ”rädda” av trafikminister Mika Nordbergs (M) svar. Föreningen uppmanar också LR att hålla en god samtalston i fortsättningen.

Ifall de 2004 som skrev på medborgarinitiativet för en snabbrutt skulle dela på kostnaden för en fortsatt utredning skulle det kosta €35 per person. Ålands Natur & Miljö använder 80% av sin årsvisa budget på €162 000 till administration och personalkostnader samt €35 000 till sin verksamhet.

Foto: Ålands Natur & Miljö