Ålands Radio får över €2 100 000 i bidrag av Harry Jansson

Totalt €2 300 000 har plundrats från den åländska civilbefolkningen i form av medieskatter för att betala för den bidragsberoende radiokanalen Ålands Radio.

Trots de stora bidragen har radiokanalens journalister inte dragit sig från att använda nyheter från andra medier utan att hänvisa till vem som varit först med ett avslöjande – såsom när Nina Smeds i mars publicerade ett reportage som mer eller mindre kunde räknas som ett plagiat på ett avslöjande Ålands Nyheter gjorde i vintras om hur företag missbrukat systemet med sommarpraktikanter.

Trots uppmaningar från Ålands Nyheter till Smeds vägrade hon ge cred till originalet och förnekade all kännedom om det tidigare avslöjandet.

Ålands Radio höll sin bolagsstämma den 13 april, med vice lantråd Harry Jansson som landskapsregeringens representant. Den 12 april bestämde Jansson att Ålands Radio får drygt €2 100 000 i bidrag för sin verksamhet inklusive moms. Vad som sker med resten av pengarna är inte fullständigt klargjort i Janssons beslut.