Kategorier
Nyheter

Ålands Radios ordförande i omfattande korruptionshärva med EU-bidrag

Rättelse: Ny ordförande för Ålands Feministparaply är Sofia Enholm, och inte Sofia Enros, som det tidigare stod i artikeln. Sofia Enros är ordförande för föreningen Regnbågsfyren.

Byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning beviljade nyligen ett bidrag till vänsterföreningen Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), som leds av den socialdemokratiske politikern Mia Hanström, som också är styrelseordförande för Ålands Radio.

Bidraget är ett så kallat ”investeringsstöd” som Strand beviljat från den Europeiska jordbruksfonden samt från landskapsregeringens budget. Det beviljade stödet är det maximala beloppet som kan beviljas enligt regelverket för så kallade ”Leader-projekt”, vilket är €49 999,80 i bidrag för att täcka 60% av en maximal projektkostnad på €83 333.

 

Bidrag från EUs jordbruksfond gick till väninnans jazzband och segelutfärd
Projektet går ut på att ordna spelningar och uppträdanden med Sofia Enros jazzband ”Syltorkestern” i åländska skolor och daghem, samt för att Enros ska få ta sitt band ut och segla. Detta är inte den första gången som ABF använder bidragspengar från EU för att driva projekt för Sofia Enros – 2011 godkändes €10 000 i Leader-bidrag för att hålla danslägret ”Windjammers Ball” med Enros som projektledare.

Reglerna för Leader-bidragen tillåter inte att en förening söker om fler bidrag från offentliga medel ifall den blivit beviljad maxbeloppet på €49 999,80. Ålands Nyheter kunde ifjol avslöja att ABF ansökt om €15 000 i bidrag från landskapsregeringens Kulturdelegation, trots att ansökan om bidrag ur jordbruksfonden redan var under behandling. 

ABF beviljades då €3000 i bidrag av Kulturdelegationen, vilket gör att  bidraget som nu godkänts bryter mot reglerna som Leader-gruppen fastställt. Dessutom får projekt som beviljas Leader-bidrag uttryckligen inte ta emot bidrag från Kulturdelegationen.

Dokument visar hur bidragen till ABF bryter mot reglerna

 

Extensivt nätverk av föreningar maximerar sina bidrag
Mia Hanström och Sofia Enros är involverade i ett extensivt nätverk av föreningar på Åland som satt i system att maximera sina inkomster från olika sorters bidrag från skattemedel och från landskapsregeringens casioninkomster från spelbolaget Paf. Föreningarna stöder varandra och är medlemmar i varandras nätverk för att framhäva sin legitimitet, men det rör sig ofta om samma privatpersoner som ligger bakom föreningarna.

Förutom att leda ABF, har Hanström tidigare varit ordförande i föreningen Ålands Feministparaply, en post som därefter gått till Sofia Enholm. ABF huserar också i samma lokaler på Ålandsvägen som sexföreningen Regnbågsfyren, som leds av Sofia Enros.

 

Sofia Enros uppträder med Second Wind Jazz Band

 

Lyfter högt konsultarvode från ungdomsorganisation
Via sitt aktiebolag i Kumlinge fakturerar Hanström för sina konsulttjänster som verksamhetsledare för en förening som kallar sig ”Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation”. Föreningen har de senaste åren mottagit hundratusentals euro i bidrag från Ålands landskapsregering och ofta över hundratusen euro i bidrag per år. Föreningen betalar €27 000 – €30 000 om året i konsultarvoden till Hanström för att hon ska arbeta cirka 12 timmar i veckan som verksamhetsledare.

Samtidigt betalar ABF enligt senast redovisade siffror €45 000 om året för Hanströms halvtidstjänst som verksamhetsledare för den föreningen. ABF redovisar också att de betalat den fullständigt osannolika summan €20 000 i lön för 5 timmars arbete med studiecirklar till en eller flera icke-namngivna personer.

 

Utdrag ur redovisade lönekostnader för SKUNK och ABF

 

Projektpengar användes till att anställa Hanströms dotter
2015 beviljade Hanströms partikollega, vice lantråd Camilla Gunell (S), ett bidrag på €93 000 till Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation för ett EU-projekt. Efter att bidraget beviljats anställdes Mia Hanströms egen dotter, Emelie Hanström för att leda projektet. Mia Hanström satt i styrgruppen för projektet.

Landskapsregeringen delade också ut ett bonusbidrag och gav €40 000 till ABF när Gunell var Ålands regeringschef 2012. Bonusbidraget gavs med motiveringen att föreningen firade 30 år. Ålands Socialdemokrater hör till de föreningar som är betalande medlemmar i ABF.

 

Regeringen Camilla Gunell gav bonusbidrag till ABF – för att föreningen funnits i 30 år

 

EU-projekt för flyktingmottagning stöder istället Hanströms förening
En annan av Hanströms partikolleger, integrationsminister Nina Fellman (S) ansökte 2018 om ett bidrag till landskapsregeringen på €287 000 från EUs fond för asyl, migration och integration, för ett projekt för flyktingmottagning som LR kallade ”En säker hamn”. ABF är en av regeringens ”samarbetspartners” i projektet. Fellman har efter det anlitats av ABF för att hålla en kurs i att skriva insändare.

Bidraget godkändes av EU och Fellman avsatte också €45 000 av landskapsregeringens budget till projektet och ÅHS avsatte €30 000 av sjukvårdens pengar till projektet. Senast förra helgen fick Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation stöd av projektet ”En säker hamn” för att anordna ett ”klimatläger för unga” i Kumlinge.

 

Förening vägrar svara på hur många medlemmar den har
Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation skriver i sin senast publicerade verksamhetsberättelse att föreningen har ”ett tiotal betalande medlemmar”, men att många fler ungdomar än så deltagit i aktiviteterna. Dock är deltagandet ofta inte frivilligt då aktiviteterna många gånger ordnas på skolorna. De redovisade inkomsterna från medlemsavgifter ger för hand att föreningen hade 22 medlemmar 2016 och 6 medlemmar 2017. Trots det minimala medlemsantalet betalar föreningen €54 000 per år för att hålla en person heltidsanställd som ”ungdomscoach”. Ålands Nyheter har sökt föreningen för att få svar på hur många betalande medlemmar den har, utan att få svar. 

 

Medlemsantalet för Hanströms ungdomsförening är höljt i dunkel

 

Dotter anställdes som marknadsförare
Samma organisation höll 2016 en konferens för nordiska ungdomar, som beviljades €7500 i stöd av landskapsregeringen. Konferensen hölls under två dagar och besöktes enligt redovisning av 55 ungdomar och 30 ”ledare”. Mia Hanström anlitades som projektledare för konferensen, som uppgavs kosta €25 000, trots att Viking Line sponsrat transporter, Mariehamns stad sponsrat boende och en festmiddag, landskapsregeringen sponsrat lunch, flera vänsterföreningar sponsrat lokaler och 5 volontärer anlitats som gratisarbetare. Dessutom bör deltagaravgifter ha uppgått till totalt runt €4000. Mia Hanströms egen dotter Yrla Hanström anlitades per timanställning för att marknadsföra projektet.

 

Stora kostnader för volontärer trots generösa bidrag
De unga personerna som kommer som volontärer till Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation får ett bidrag av EU på €120 per månad i fickpengar. Den mottagande organisationen får däremot hela €630 i månaden i bidrag av EU per volontärarbetare och dessutom får också sändande organisationer €630 per månad och arbetare av EU. Trots detta har föreningen redovisat kostnader på totalt €28 0000 för volontärer under 2018.

 

Fick bidrag för föreläsning om mirakelbrygder
Ifjol rapporterade Ålands Nyheter om att ABF mottog €2000 i bidrag av landskapsregeringen för att bjuda in författarinnan Soki Choi för att hålla ett föredrag om jäst koreansk mat och dryck. Soki Choi framför i sina böcker sensationella påståenden om att intagandet dessa brygder kan hjälpa människor att motverka allt från stress och ångest, till alzheimer, parkinson, autism och ADHD. Trots den tvivelaktiga premissen godkände socialminister Wille Valve (M) bidraget till föreningen.

Soki Choi gästar ett svenskt TV-program

 

Soki Chois intervjuades vid sitt besök av Ålands Radio, där både hon själv och reportern framställde henne som en doktor, trots att hon inte har någon bakgrund inom medicin eller mikrobiologi. I intervjun upprepar hon sina påståenden om hälsoeffekterna i koreansk mat. Under tiden som denna artikel har skrivits har Mia Hanström gått ut på sociala medier för att bjuda in allmänheten till att komma och lära sig brygga dessa orientaliska drycker. Kursen hålls av ABF och sker under Hanströms ledning i hennes hem.

ABF har sedan ett par år tillbaka slutat publicera sina protokoll, men från verksamhetsberättelsen från 2016 framkommer det att föreningen hållit följande kurser:

 • Mangamålning
 • Samtal mellan fackföreningar och Socialdemokraterna om sjukvård
 • Kulturprojekt i ett flyktingläger i Västsahara
 • Jämställd barnomsorg – tillsammans med Ålands Feministparaply
 • Genus och landsbygd
 • Att sitta i en föreningsstyrelse
 • Den feminina mystiken, queera och intersektionella perspektiv
 • Intersektionaltet – vad ryms inom feminismen?
 • Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Påverkanskurs med fokus på funktionsvariationer
 • P som i pojkar, porr och prostitution – tillsammans med Ålands Feministparaply
 • När minnet sviker
 • Kvinnor och sjöfart
 • Kvinnors livsutrymme i författarskapet
 • Självstyrelsen, skärgård och jämställdhet på Åland – tillsammans med Barbro Sundback (S)
 • Målarverkstad
 • Kreativverkstad
 • Hantverk, fiskskinn
 • Pilflätning
 • Musik
 • Craftivism, hantverk med budskap
 • Makt, motstånd och möjligheter – tillsammans med Camilla Gunell
 • Ungdomar, genus och andrafiering – tillsammans med Ålands Feministparaply
 • Tjej- och killgrupper – tillsammans med Ålands Feministparaply
 • Kön och deltidsarbete – tillsammans med Ålands Feministparaply
 • Var innebär den nya lagen kring personuppgifter för föreningar på Åland
 • Antirasism i praktiken – tillsammans med Ålands Feministparaply och LR
 • Maskulinitet – tillsammans med Ålands Feministparaply