Kategorier
Nyheter

Åländsk Demokrati får bidragen frysta och ska betala tillbaka €6000 efter missbruk med kanslistöd

Lagtingets kanslikommission har beslutat att gruppen Åländsk Demokrati blir utan sina bidrag för kansliverksamhet under 2022 och 2023, efter att de missbrukats för att betala ut lön i en klumpsumma på över €32 000 till partiledaren Stephan Toivonen. Utöver detta krävs Åländsk Demokrati på drygt €6000, som ska återbetalas till lagtinget.

”Kanslikommissionen ansåg att det inte är förenligt med andan i regelverket att lagtingsgrupperna anlitar egna ledamöter som personal, varför Åländsk Demokratis lagtingsgrupp uppmanas att på eget initiativ återbetala det stöd om €32 480 som i oktober 2019 utbetalades till ledamoten i enmansgruppen”, står det att läsa i ett protokoll från i höstas.

Eftersom lagtingsgruppen inte återbetalat pengarna blir de nu istället utan bidrag under resten av mandatperioden. Beslutet fattades av talman Bert Häggblom (Obs), Roger Nordlund (C), Gyrid Högman (C) och Mika Nordberg (M).

Toivonen säger till Ålands Nyheter att lagtingsgruppen inte missbrukat kanslistöden:

– Vi har gjort en frivillig överenskommelse om att återbetala pengarna, trots att vi inte brutit mot regelverket.

Totalt får de åländska lagtingsgrupperna årligen dela på ett plundringsbyte på €255 000 av skattebetalarnas pengar för sin kansliverksamhet. Bidragets storlek beror på antalet invalda ledamöter.