Kategorier
Nyheter

Ålänningarna blev en fler under 2019


Antalet ålänningar ökade under 2019 med endast en. Detta visar färska siffror som Finlands statistikcentral publicerade idag. Den naturliga folkökningen har under en längre tid varit väldigt svag på grund av att Åland, likt resten av landet, genomgår en utrotning av befolkningen. För 2018 ökade mängden ålänningar med endast 8 personer. Befolkningskrisen beror på att unga åländska kvinnor sedan ett tiotal år tillbaka inte längre skaffar barn, för att istället vänta tills de är äldre och då ofta bara skaffa ett barn. De bakomliggande orsakerna är okända.

Statistikcentralen varnar för att fertiliteten är den lägsta som någonsin har uppmätts i Finland – endast 1,35 barn per kvinna. För att ett folk ska överleva krävs en fertilitet på minst 2,1. Det minskade barnafödandets konsekvenser kommer på längre sikt att leda till en omfattande befolkningskollaps, såvida kommande generationer inte skaffar stora mängder barn.

I Statistikcentralens siffror framgår det också att invandringen till Åland har halverats. Landskapet har gått från en nettoinflyttning på 220 personer under 2018 till 110 personer under 2019. Invandringen kan dock fluktuera kraftigt från år till år.

Förutom Åland är Nyland, Österbotten, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten de enda regionerna i Finland som visar någon naturlig folkökning. Den största ökningen skedde i Nyland, där 3500 fler människor föddes än dog. Den största minskningen skedde i Södra Savolax, där 1256 fler människor dog än föddes. Totalt minskade mängden finländare med knappt 8000 människor under 2019.