Kategorier
Nyheter

Antalet elevassistenter i skolorna har mångdubblats under de senaste åren

Den offentliga sektorn fortsätter att svälla på Åland. Ålands Statistik och Utredningsbyrå rapporterar idag att antalet timlärare har ökat med 40% under de senaste 15 åren, från under 60 till strax under 100.

Lärarnas förmåga att ta vara på sina klasser verkar ha blivit ordentligt sämre på sistone och antalet elevassistenter har ökat explosivt, från under 40 assistenter 2005 till över 130 assistenter idag.

De flesta grundskolelärare har utbildat sig i Sverige, medan en majoritet av gymnasielärarna och högskolelärarna har utbildat sig i Finland. Den kvinnliga dominansen i grundskolorna är slående, tre av fyra lärare där är kvinnor. På gymnasienivå är hälften lärare kvinnor och hälften män och på högskolan är endast var tredje lärare kvinna.

Totalt arbetar 742 personer som lärare på Åland just nu.

Foto: Andrea Piacquadio