Kategorier
Nyheter

Bidragsnivåerna för jordbruket har fastställts för 2020

Bidragsbönder på det åländska fastlandet kommer att få mer EU-bidrag per mjölkko och per nötkreatur under 2020, medan deras kollegor på fastlandet får motsvarande bidrag sänkta. Detta har statsrådet nyligen beslutat.

De totala stödsummorna blir samma som under 2019 – 32 miljoner euro för mjölkkor och 54 miljoner för nötkreatur. Men eftersom mängden boskap har minskat på Åland blir det mer pengar att dela på för de bönder som finns kvar. På fastlandet är trenden däremot motsatt, med en ökande mängd boskap.

Bidragen till finska bönder minskar från €573 per mjölkko till €520 och från €1000 per ko till €800 för yttre skärgården. På fasta Åland ökar bidragen från €648 till €700.

Bidragen för grödor hålls på samma nivå som tidigare, förutom proteingrödorna, som får 16% högre bidrag per hektar.

 

Röd= minskat bidrag
Grön= ökat bidrag
Svart = oförändrat bidrag

 

Bidrag per djur:

Mjölkkor, Fastlandsfinland, stödområde AB: €520

Mjölkkor, åländska fastlandet: €700

Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB: €800

 

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska fastlandet och fastlandsfinland: €360

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården: €550

Dikor och dikokvigor, stödområde C: €165

 

Tjurar och stutar, stödområde AB, Fastlandsfinland: €500

Tjuvar och stutar, åländska fastlandet: €500

Tjuvar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården: €1220

Tjuvar och stutar, stödområde C: €160

 

Slaktkvigor, stödområde AB: €185

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården: €610

 

Tackor, stödområde AB, Fastlandsfinland: €45

Tackor, åländska fastlandet: €80

Tackor och stutar, stödområde AB, yttre skärgården: €100

 

Bidrag för hongetter, stödområde AB: €80

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet: €25

 

Bidrag för grödor per hektar:

Proteingrödor, hela landet: €70

Råg, hela landet: €60

Sockerbeta, hela landet: €90

Stärkelsepotatis, hela landet: €550

Frilandsgrönsaker, stödområde AB: €130

 

Foto: Matthias Zomer