Kategorier
Nyheter

Bonde fick €9000 i bidrag för att gräva dike

Jordbrukaren Henry Lindström i Saltvik fick drygt €9000 i bidrag av byråchef Susanne Strand på landskapsregeringens näringsavdelningen.

Pengarna ges i form av ett så kallat ”Leader”-bidrag från EUs jordbruksfond och ska användas för att anlägga ett ”tvåstegsdike” vid Haga i Saltvik. Det nya diket ska förbättra vattenkvalitén och minska utsläpp av näringsämnen i sjön.

Dessutom påstås det att detta dike kommer att engagera lokalbefolkningen till miljövård.

Foto: Leader Åland