Kategorier
Nyheter

Byte av däck kostade €322 000

Kulturminister Tony Asumaa (L) beviljade knappt €260 000 av skattebetalarnas pengar till Mariehamns stad för arbete med att byta huvuddäcket på museifartyget Pommern under 2017. Mariehamns stad hävdar att arbetet kostat totalt över €322 000.

Enligt en tidigare överenskommelse ska LR stå för 80% av kostnaderna för större reparationer. Minister Asumaa godkände Mariehamns bidragskrav, men informerar om att staden kommer att bli utan bidragspengar för en elsanering på fartyget.

Asumaa beslöt att strypa bidragen till Mariehamn och Ålands Sjöfartsmuseum för stora renoveringsarbeten tills de tar fram en långsiktig plan för renoveringarna av Pommern.

Foto: Johannes Jansson