Kategorier
Nyheter

Corona-bidrag till fiskeföretag höjs från €10 000 till maximalt €120 000

NOTIS Jordbruksministeriet i Finland vill höja corona-bidraget till fiskerier från dagens maximala €10 000 per företag till hela €120 000 per företag. Huruvida det kinesiska viruset gör att fångsten blir sämre eller att folk äter mindre fisk är oklart, men bidragen ska ut.

Fisket är en av de viktigaste näringarna på Åland och varken industriföreningarna eller landskapsregeringen har haft något att invända mot höjda bidrag, meddelar näringsminister Fredrik Karlström (M).