Kategorier
Nyheter

De anmäls av Stephan Toivonen för falsk angivelse

Lagtingsledamoten Stephan Toivonen (ÅD) skriver i ett pressmeddelande att han har lämnat in en polisanmälan mot de 11 personer som 2015 polisanmälde honom för påstått hets mot folkgrupp. Personerna kallar sig själva ett ”interkulturellt nätverk”. Orsaken till anmälan var ett utskick som Toivonen skickade till den åländska allmänheten för att få till stånd en folkomröstning om mottagandet av flyktingar. Nyligen beslöt riksåklagare Raija Toiviainen att lägga ned åtalet. 

Alla misstänkta fall av hets mot folkgrupp behandlas av riksåklagaren, då brottet faller in under lagkapitlet om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Den som bland allmänheten sprider hot, förtal eller smädelser mot grupper av människor på grund av ras, religion, övertygelse, sexuell läggning, hudfärg, ursprung, etnicitet eller funktionsnedsättning ska enligt lagen dömas till böter eller fängelse. Statsåklagaren fann inget sådant i Toivonens utskick.

 

Stephan Toivonen (Åd), foto: Ralf Roletschek

 

”Okynnesanmälan i ond tro”
I sitt pressmeddelande skriver Toivonen att anmälan som personerna gjorde mot honom var en ”okynnesanmälan” som orsakat honom stora skador i hans politiska arbete och privatliv. Toivonen menar också att det var vida känt för allmänheten att hans utskick inte utgjorde hets mot folkgrupp, då Mika Illman som expert inom området intervjuats i media och avfärdat att utskicket skulle ha utgjort hets mot folkgrupp samt sagt att utskicket inte varit olagligt. Trots detta gjorde personerna därefter en polisanmälan – ”i ond tro” enligt Toivonen.

Personerna som polisanmälde Toivonen och nu polisanmäls tillbaka är

 • Mia Hanström (S), styrelseordförande för Ålands Radio
 • Camilla Olin, lärarinna
 • Annika Hambrudd (C), socialarbetare
 • Simon Påvals, fältare
 • Marcus Brandt, fältare
 • Sandra Jourdan, fältare
 • Sandra Lindberg, fältare
 • Henrik Löthman, elevassistent
 • Sofie Eriksson, ungdomslots
 • Annika Humell, barnskyddsarbetare
 • Kathi Salokoski, integrationssamordnare

Enligt Toivonen kontaktade personerna media dagen efter sin polisanmälan för att ”få maximal exponering” för sin falska angivelse. Polisanmälan togs upp som nyhet av regeringsfinansierade Ålands Radio, samt de socialdemokratiska dagstidningarna Åland och Nya Åland. Mia Hanström satt vid tillfället inte i Ålands Radios styrelse.

Vänsterpolitikern Jörgen Pettersson (C) skrev före polisanmälan en inlaga där han anklagade Toivonen för att vara rasist, nazist, inavlad, psykiskt sjuk, en sophink, och lidande av mikrocefali.

Jörgen Pettersson (C), åländsk retoriker

 

Begär €40 000 i skadestånd
Toivonen skriver att han inte fått någon ursäkt av anmälarna efter att åtalet mot honom lades ned och kräver att personerna tillsammans betalar ett skadestånd på hissnande €40 000 till honom.

Vad säger du till de som menar att din motanmälan också är en okynnesanmälan?

– De (anmälarna) visste att utskicket inte var straffbart. Då är det straffbart att anmäla. Om det sen går över tröskeln vet jag inte, men man ska komma ihåg att det är frågan om ett brott som enbart handskas av riksåklagaren.

– Lokalt uppfattade folk att jag nästan var dömd då (ärendet) for bort från Åland. Men det är alltså en procedur som följs. Det är få ärenden och alltid riksåklagaren som hanterar dem. Det är också en orsak till att ett eventuellt skadestånd bör bli högre.

Toivonen vill inte spekulera i hur stor chans han har att få ärendet till åtal. Till Ålands Nyheter säger han att han kanske inte orsakats skador i privatlivet, men att anmälan dragits upp många gånger i tidningsledare och sociala medier som argument för att han inte vet vad man kan eller får skriva.

Hur vet du att de som gjorde polisanmälan var samma personer som kontaktade media?

– Då jag läser artiklarna får jag den bilden.

Ser du möjlighet att förlikas med de som du nu anmält?

– Jag har sagt att jag inte vill förlikas, det vill säga dividera hit och dit. Låt rättvisan, den långsamma, ha sin gång.

Ålands Nyheter har sökt personerna i det ”interkulturella nätverket” för kommentarer.