De ska föreslå riktlinjer för hur hasardpengar ska fördelas

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) tillsatte en parlamentarisk kommitté för att föreslå riktlinjer för hur landskapsregeringens hasardvinster från casinobolaget PAF ska användas i framtiden.

Till ordförande för kommittén passade minister Eliasson på att ödmjukt utnämna sig själv. I kommittén påträffas också andra toppnamn inom åländsk politik, som Liberalernas ordförande Katrin Sjögren och Socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell.

Centerpolitikern Liz Mattsson utsågs också till medlem i kommittén, trots att hon varit inblandad i korruption med bidragspengar – men då ifrån EUs fiskerifond och inte från PAF.

Medlemmarna i kommittén är:

Torbjörn Eliasson (C)

Liz Mattsson (C)

Katrin Sjögren (C)

Tage Silander (M)

Ralf Häggblom (Obs)

Camilla Gunell (S)

Pär Eriksson (HI)

Per-Olof Hägglund (ÅF)

Stephan Toivonen (ÅLD)

Kommittén har fram till 30 juni på sig att överlämna sitt betänkande till landskapsregeringen.för