Kategorier
Nyheter

De ska föreslå riktlinjer för hur hasardpengar ska fördelas

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) tillsatte en parlamentarisk kommitté för att föreslå riktlinjer för hur landskapsregeringens hasardvinster från casinobolaget PAF ska användas i framtiden.

Till ordförande för kommittén passade minister Eliasson på att ödmjukt utnämna sig själv. I kommittén påträffas också andra toppnamn inom åländsk politik, som Liberalernas ordförande Katrin Sjögren och Socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell.

Centerpolitikern Liz Mattsson utsågs också till medlem i kommittén, trots att hon varit inblandad i korruption med bidragspengar – men då ifrån EUs fiskerifond och inte från PAF.

Medlemmarna i kommittén är:

Torbjörn Eliasson (C)

Liz Mattsson (C)

Katrin Sjögren (C)

Tage Silander (M)

Ralf Häggblom (Obs)

Camilla Gunell (S)

Pär Eriksson (HI)

Per-Olof Hägglund (ÅF)

Stephan Toivonen (ÅLD)

Kommittén har fram till 30 juni på sig att överlämna sitt betänkande till landskapsregeringen.för