Kategorier
Nyheter

”Det har uppstått en polarisering mellan medelålders kvinnor och män, där männen är segrarna och kvinnorna förlorare”

Utan medelålders, välavlönade toleranta män skulle Finland vara ett helveteshål, säger Erik Nilsson och är orolig för de medelålders lågavlönade kvinnorna.

Tankesmedjan Lavas chef Erik Nilsson skräder inte orden.

Det är de medelålders, välavlönade männen som står för tolerans och ett slags upplysningstänkande i samhällsdebatten, menar han, och talar om medelålders kvinnor som en växande grupp marginaliserade som nonchalerats.

– På något sätt har det uppstått en polarisering i Finland mellan medelålders kvinnor och medelålders män, där medelålders män helt klart är segrarna och medelålders kvinnonrna helt klart är förlorare, redan nu och i allt större utsträckning, säger Nilsson.

 

Jag har den här föreställningen att utan män, utan medelålders, välavlönade toleranta män skulle Finland vara ett helveteshål 

― Erik Nilsson*

 

Lavas opinionsundersökning från i fjol visar att kvinnor i Finland i dag är betydligt mer öppna för ett mångkulturellt samhälle än vad män är.

De socioekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor lyfts också fram i boken Demokratins drivkrafter som gavs ut i torsdags, samt i boken Demokratins öde som gavs ut i fjol.

– Jag har den här föreställningen att utan män, utan medelålders, välavlönade toleranta män skulle Finland vara ett helveteshål, det är nånting jag är ganska övertygad om, man ser det på olika sätt, säger Nilsson som är redaktör för Demokratins öde.

 

Man ska ta det på allvar om många medelålders kvinnor upplever sig vara marginaliserade, eller kanske inte upplever sig vara det men ändå hamnar utanför samhället

― Elmur Algren*

 

Nu gäller det framför allt att vara medvetna om läget och försöka åtgärda det, säger han. För följderna syns redan ute i Europa.

– Vem är det som röstar på vänsterpartierna? Det är unga och medelålders, lågavlönade kvinnor som saknar framtidsföreställning och framtidshopp. Det är där man måste gå in och bearbeta mentaliteter.

* Hela denna artikel är en omskrivning utav en inlaga Svenska Yle publicerade i helgen, med undantag för att Ålands Nyheter bytt plats på kvinnor och män. Alla namn i artikeln är fingerade.