€1 647 000 till idrottsanläggningar i Mariehamn

Finansminister Mats Perämaa (L) beviljade i tisdags €1 647 500 av landskapets inkomster från hasardspel till Mariehamns stadskansli för byggandet av en friidrottsarena i Ytternäs samt investeringar i Wiklöf Holding Arena. 

Stadskansliet hade sökt drygt €2 000 000 för sina satsningar, som har till syfte att ge Mariehamn möjlighet att organisera friidrottstävlingar på nästan alla nivåer. Wiklöf Holding Arena ämnar stadskansliet utveckla för att kunna utöka antalet speltimmar väsentligt.

Landskapsregeringen beviljade 50% av kostnaden eller €1 647 500 i stöd, på villkoret att Mariehamns stad garanterar drifts- och underhållskostnader i 10 år.

Enskild föredragning med Mats Perämaa 30.1.2018