Kategorier
Nyheter

€382 000 för att lära skärgårdsföretagare använda Facebook, Excel

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning beslutade i mars att ge ett förskott på €148 781 utav ett totalt beviljat belopp på €381 910 till föreningen Företagsam skärgård för att genomföra projektet Skärgårdsakademin som bekostas av landskapsregeringen och EU. Projektet går ut på att lära företagare och organisationer i skärgården hur man använder sociala medier, ordbehandlingsprogram, nya betalningslösningar och internetuppkopplade apparater. Projektet erbjuder även IT-support till företagare. Projektledare är Henri Korvela.

Företagsam skärgård är en organisation bildad av politiker i de sex skärgårdskommunerna Föglö, Brändö, Vårdö, Kumlinge, Kökar och Sottunga.

Beslut om förskott för Skärgårdsakademin