Kategorier
Nyheter

Edvard Johansson vill ha ökad invandring till Åland

I ett föredrag inför Ålands kulturstiftelse i torsdags framförde Edvard Johansson, rektor för Högskolan på Åland, krav på ökad invandring till Åland för att ersätta de ålänningar som dör för att kunna bibehålla skatteintäkterna. Johansson motsätter sig ekonomisk tillväxt på Åland eftersom detta enligt honom kan leda till stigande löner för arbetare, han menar också att det är för sent för ålänningarna att föda fler barn då det tar för länge för dessa att komma i skattebetalande ålder.

Edvard Johansson jämför sina förslag med förra svenska regeringen Reinfeldts politik. Enligt ÅSUBs senaste siffror från 2015 dog det fler ålänningar än föddes och 17,5% av foster dödas före födseln. Hälften av de barn som föds på Åland idag har en mor som är inflyttad, i huvudsak från Finland. I skärgården föddes 8 barn 2015, samma år dog 40 människor.