Explosiv ökning av rumäner bland misstänkta för brott på Åland

Antalet rumäner som misstänkts för brott mot strafflagen på Åland har ökat kraftigt under de senaste åren. Från att ha varit mellan 20-30 misstänkta under 2009-2012 har antalet ökat till över hundra misstänkta under 2015, 2016 och 2018. Endast 2017 sågs en minskning till 76 misstänkta. Siffrorna rapporteras av polisen till Statistikcentralen i Finland och anger misstänkta för brott som har blivit utredda. Ifjol misstänktes rumäner för 122 brott mot strafflagen på Åland, samtidigt som finska medborgare misstänktes för 1053 brott.

Diagram över brott bland rumäner på Åland
Källa: Statistikcentralen

Misshandel och stölder

Antalet rumäner som misstänkts för egendomsbrott såsom stöld, rån och snatteri har ökat kraftigt, från något dussin i början av decenniet till 83 fall 2015, 72 fall 2016 och 47 fall 2018. Under 2018 misstänktes finländare för 271 egendomsbrott på Åland.

Brotten mot liv och hälsa med rumänska misstänkta gärningsmän har ökat explosivt de senaste 3 åren, från att ha varit 10 fall per år eller färre under perioden 2009-2015, till att ha varit över 20 fall per år under 2016-2018. Ökningen beror på ökade fall av misshandel med rumäner som misstänkta och polisens siffror visar att de flesta misshandelsfallen skett på allmän plats. Ålands Nyheter har under de senaste åren rapporterat om ett flertal fall där rumäner attackerat och misshandlat åländska ungdomar, ofta i grupp.

Statistiken visar också på en minskande respekt för polis och rättsväsende. Medan brott mot rättskipningen knappt misstänktes alls bland rumäner under 2009-2016 har rumänska misstänkta börjat göra mer motstånd och våldsamt motstånd mot polisen de senaste åren.

 

Fler svenska narkotikabrott

Svenskar är den utländska grupp som misstänktes för flest brott mot strafflagen under fjolåret, med 166 fall. Totalt har denna grupp inte sett varken ökning eller minskning under de senaste 10 åren. Däremot har antalet misstänkta narkotikabrott, såsom försäljning och smuggling bland svenskar ökat från några enskilda fall för 10 år sedan till dussintals fall under de senaste åren, inklusive grova narkotikabrott. Också antalet svenskar som misstänkts för straffbart bruk av narkotika har ökat från ett dussintal till 20-35 per år de senaste åren. Sammanlagt misstänktes svenskar för 41 narkotikabrott under 2018, jämfört med 102 finländare under samma år.

 

Brottslingar från hela världen trivs på Åland

Under fjolåret besöktes Åland av totalt 146 utländska brottslingar, varav 68 kom från Sverige och 32 kom från Rumänien. Övriga misstänkta kom från Bulgarien, Irland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Ryssland, Estland, Ghana, Chile, Irak, Mongoliet och Syrien.

 

Kartan visar nationaliteten hos inflyttade som misstänkts för brott på Åland 2018
Kartan visar nationaliteten hos besökare som misstänkts för brott på Åland 2018

 

Utlänningar som bor i landet misstänktes för 285 brott på Åland under fjolåret, varav 98 misstänkta var svenskar och 90 rumäner. 27 misstänkta var letter, 14 ester och 12 iranier. Förutom dessa misstänktes också inflyttade gärningsmän från Bosnien, Serbien, Spanien, Island, Litauen, Norge, Polen, Tyskland, Ukraina, Ryssland, Marocko, Somalia, Tanzania, Brasilien, USA, Filippinerna, Indonesien, Irak, Syrien och Thailand, samt en person som påstått sig vara utan medborgarskap.

 

Kartan visar nationaliteten hos inflyttade som misstänkts för brott på Åland 2018
Kartan visar nationaliteten hos inflyttade som misstänkts för brott på Åland 2018

 

Utlänningars sexualbrott minskar

Antalet utlänningar som misstänks för sexualbrott på Åland har minskat ordentligt under de senaste 10 åren, från att ha varit över 50 fall med utlänningar under 2009 och 22 fall 2010 till några enstaka fall de senaste åren. Den höga siffran för 2009 härleds till att tyskar misstänktes för 37 fall av sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt utnyttjande av barn på Åland under det året.

Utlänningar misstänktes 2009 för 11 våldtäkter på Åland och 2010 för 9. De senaste åren har utlänningar inte misstänkts för mer än 1-2 våldtäkter på Åland. Däremot misstänks finska medborgare för allt fler våldtäkter. Mellan 2009 och 2013 misstänktes 0-3 finländare för våldtäkt per år, men antalet misstänkta gärningsmän har nu ökat till 5-13 per år. De anmälda våldtäkterna sker i privata bostäder. Bland de som faktiskt blivit åtalade och dömda för sexualbrott i Ålands tingsrätt har dock en stor andel varit män med utländskt ursprung.

Totalt har mängden misstänkta brott mot strafflagen fortsatt på samma nivå de senaste 10 åren, både vad gäller finska medborgare, utländska inflyttade och utländska besökare.

Diagrammet visar misstänkta brott på Åland enligt den misstänkte gärningsmannens ursprung
Diagrammet visar misstänkta brott på Åland enligt den misstänkte gärningsmannens medborgarskap.