Feministförening försökte ta barnskyddspengar

Ålands Feministparaply, som leds av socialdemokraten Mia Hanström, försökte öka sin kassa genom att söka ett stöd på €10 000 som landskapsregeringen avsatt i budgeten för forsknings- och utvecklingsprojekt för att "öka kunskapen i barnskyddsfrågor". Fem...