Kategorier
Nyheter

Finansminister Torbjörn Eliasson: ”Det sista vi vill göra är att gå till banken och låna”

Landskapsregeringen presenterade i veckan sitt förslag på fjärde tilläggsbudget för Åland, som parlamentet nu i september kommer att ta ställning till. I budgeten räknar man med ett kraftigt underskott, som totalt uppgår till €85 miljoner för 2020. För att tackla underskottet vill LR ta totalt €37,5 miljoner från casinobolaget PAFs vinster och föra in dessa i budgeten. Dessutom söker man parlamentets fullmakt till att kunna låna upp till €60 miljoner av bankirerna för att hålla sig likvid. Ålands Nyheter har pratat med finansminister Torbjörn Eliasson (C), som säger att de stora lånen ska kunna vara en säkerhet ifall det kommer en ”andra våg” av viruset Covid-19.

Varför blir minuset €80 miljoner fast intäkterna bara sjunker med ca €34 miljoner?
– Inkomsterna minskar med €32 miljoner på grund av den minskade avräkningssumman enligt de prognoser vi har nu. Sedan har vi i detta års tilläggsbudgeter – framförallt i den andra – tagit extra kostnader på €38 miljoner.

– Så utgifterna har stigit med €38 miljoner och inkomsterna har minskat med €32 miljoner.

Vad består de ökade kostnaderna till största delen av?
– Största delen är stöd till företag i kris och till arbetslösa och permitterade.

Varför lånar ni så mycket mer än vad ni behöver för att täcka underskottet?
– För det första lånar vi helst ingenting. De som vi har i tilläggsbudgeten som förslag till lagtinget är att vi ska få en fullmakt att ta upp lån – om vi måste. Det handlar inte om något lån i det här skedet, utan om en fullmakt.

– Om vi i december har mindre än €20 miljoner i kassan – som vi anser är en likviditet landskapet måste ha för att sköta alla sina ålägganden, eller om det till och med är på minus – då måste vi låna pengar. Och då har vi en fullmakt av lagtinget. Annars kan vi inte göra det och då stannar samhället och vi kan inte betala ut löner.

– Det är inte frågan om lån nu, utan frågan om en fullmakt för att landskapet ska kunna ta upp lån om det behövs. Det sista vi vill göra är att gå till banken och låna. Det undviker vi in i det längsta.

Varför vill ni då ha €20 miljoner extra i kassan, när ni redan tar €10 miljoner för att klara likviditeten och €10 miljoner för oförutsedda utgifter?
– Det är för att vi inte vet hur framtiden ser ut. Vi vet inte om det kommer en andra våg med corona eller vad som händer. Vi vet att det kommer ytterligare tilläggsbudgeter från Finland där man kan minska inkomsterna och vi helt enkelt höjd för att vi kan låna vad som behövs när ett sådant läge uppstår.

Så ifall det finns mindre än €20 miljoner på kontot vid nyår kommer ni att låna?
– Jo, om vi ser att vi kommer att fara under €20 miljoner så är det dags att uppta lån.

Hur ser landskapsregeringen etiskt på att casinopengar från PAF går in i samhället?
– Jag kallar de pengarna för vanliga pengar.

Så det är pengar som pengar?
– Ja. Jag har aldrig använt det uttrycket. De kommer in i budgeten och det är vanliga pengar.

Vad har banken för kassakrav på sig ifall LR lånar dessa €60 miljoner?
– Du menar garantier? Det fungerar nog på samma sätt som när staten lånar pengar.

Vet du vad det är för procent som är reservkvot för det?
– Nej, det vet jag inte, men det är väldigt låga nivåer nu. Det ligger någonstans mellan 0,5% och 1%. Kanske 0,5% – det är jättelågt ränteläge nu. Och man förväntar sig inte att det ska stiga heller på ganska länge. Och det är ju bra!

På måndag kommer lagtinget att ta debattera förslaget till fjärde tilläggsbudget. Oppositionen har redan uttalat sig kritiskt om förslaget – som väntas gå igenom.

På bilden: Torbjörn Eliasson, foto: landskapsregeringen