Kategorier
Nyheter

Flera poliser bevittnade hur rumänsk man jagade blodig person med stor kniv före han greps

PÅ FRI FOT Rumänska familjefejder och associerad kriminalitet börjar bli ett allt vanligare inslag i gatubilden i lilla Mariehamn. Under veckan gavs domen mot en rumänsk man som gett sig på en annan rumän och jagat honom med kniv tills polisen kom och redde upp.

Enligt åklagaren hade Mircea-Ionut Docuta attackerat en annan rumänsk man i korsningen vid Gringo Pizza & Grill i Strandnäs i augusti 2018. Docuta hade slagit sitt offer i ansiktet med en sten eller ett annat hårt föremål, sedan slagit ner honom med händerna och sparkat sitt offer på marken i ansiktet, händerna och benet.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R20/61

Offret hade av misshandeln blött kraftigt från ansiktet och fått svullnader. Omedelbart efter tog Docuta fram en 20-25cm lång kniv som han skulle använda för att tillfoga sitt offer svår eller livshotande kroppsskada. Offret lyckades fly springande till Ålandsbankens kontor i närheten. Enligt åklagaren förelåg det en uppenbar risk för att brottet skulle fullbordas ifall offret inte lyckades fly.

Docuta erkände att han misshandlat den andre mannen genom slag med händerna i ansiktet, men nekade till att ha gjort någon annan misshandel. Han nekade till försök till grov misshandel med kniven och erkände istället olaga hot. Han medgav att han förföljt sitt offer med kniven, men hävdade att det var i självförsvar.

En del av händelseförloppet hade bevittnats av en polispatrull, som såg hur Docuta skenat över Godbyvägen för att jaga sitt offer och hoppat på mannen, som redan var blodig i ansiktet. Polisen beordrade Docuta att lägga sig på gatan och gripit honom, medan offret sökte skydd vid Ålandsbanken. Kniven påträffades dock inte.

 

Dagliga provokationer under flera års tid

Docuta berättade att han hälsat på en kvinnlig släkting då den andre mannen kommit på cykel. Docuta hade vänligt frågat vad den andre mannen hade där att göra och blivit bemött med spottande. Docuta hade svarat med ett knytnävsslag så att mannen trillade in i buskarna med sin cykel. Sedan hade mannen enligt Docuta tagit en sten för att slå honom i huvudet, men kvinnan hade kommit emellan. Docuta hade tagit fram kniven för att skydda sig och sin familj mot mannen, som flera gånger dömts för brott mot besöksförbud mot kvinnan. Den andre mannen hade enligt Docuta gått iväg, men också stannat upp flera gånger för att provocera honom. Enligt Docuta hade mannen provocerat honom dagligen under flera års tid.

Docutas släkting berättade att han varit på besök och stått utanför lägenheten på gården när hon såg den andre mannen komma cyklandes, slänga cykeln och hoppa på Docuta. Hon hade gått ner för att gå emellan männen och den andre mannen hade tagit en stor sten för att försöka slå henne i huvudet. Docuta hade i samma veva jagat iväg den andre mannen.

 

Granne berättade att jakt såg ut som en lek

En åländsk granne var kallad att vittna. Han hade varit på sin balkong när han hört röster och sett en man komma springande. Senare kom en annan man också springande som verkade jaga den första. Enligt vittnet hade mannen som jagades varit mycket snabbare och ibland stannat upp för att vänta på sin förföljare, som i en lek.

En poliskonstapel som inte var i tjänst hade av en slump kommit körande då han såg en person stå mitt på vägen vid korsningen. På andra sidan vägen stod en blodig person vid Ålandsbankens bankomat och en tredje person stod med en eller flera knivar på sig. Konstapeln parkerade i närheten och ringde efter patrull. Han hade sett knivmannen gestikulera med kniven mot sin hals. Efter att patrullen varit och gripit knivmannen hade den blodiga mannen försökt berätta något, men inte kunnat göra sig förstådd.

Mannen som blivit jagad berättade att han varit för att hälsa på kvinnan trots besöksförbudet. Docuta hade varit på platsen och svurit och kommit fram och knuffat honom. Mannen försökte lämna platsen, men blev träffad av ett hårt föremål i ansiktet när han vände sig om. Han blev sedan sparkad av Docuta före Docuta gick för att hämta kniven. Sedan hade Docuta jagat honom ner till banken där polis mötte.

 

Inte försök till grov misshandel

Tingsrätten gav inte mycket för den kvinnlige släktingens berättelse, som de ansåg vara tydligt partisk till Docutas fördel. Det ansågs inte bevisat att han använt något tillhygge mot sitt offer, utan den första smällen kunde lika bra ha varit knytnäven. Offrets vaga berättelse var inte heller tillräcklig för att bevisa några sparkar och han hade inte heller berättat om dessa på sjukhuset utan först senare. Det fanns inte heller några sådana skador dokumenterade.

Docutas historia om att han jagat den andre mannen med kniv i självförsvar förkastades av tingsrätten som helt orimlig. Däremot ansåg tingsrätten att det fanns tvivel till om knivjakten varit försök till grov misshandel och förde i sin dom ett väldigt märkligt resonemang för att fria honom:

”Tingsrätten kan endast spekulera i vad som skulle ha hänt om X inte varit snabbare än Docuta och denne hade hunnit ikapp honom med kniven. Skulle han endast ha hotat med kniven eller även använt den gentemot X? Med beaktande av att X blivit slagen i ansiktet av Docuta strax innan, är det inte sannolikt att Docuta skulle ha nöjt sig med att endast prata vänligt med X. I vilken grad han skulle ha använt sig av kniven är dock ovisst, eventuellt bara för att förstärka sina hotelser. Skadorna kunde också potentiellt blivit synnerligen allvarliga och då skulle någon helt annan, mera allvarlig brottsrubricering vara för handen.

Tingsrätten anser inte att försök till grov misshandel på dessa grunder är visat. Att en svarande erkänt en viss brottsrubrik i polisförhör, särskilt utan närvarande biträde, har inget större bevisvärde. Gemene man känner inte till brottsrekvisitens innehåll.”

Däremot ansåg tingsrätten att Docuta gjort sig skyldig till olaga hot genom att dra kniv.

Mircea-Ionut Docuta dömdes för misshandel och olaga hot till 60 dagars villkorligt fängelse. De åländska skattebetalarna dömdes att betala drygt €2300 i ersättning till Docutas försvarsadvokat. Domen har inte vunnit laga kraft.