Kategorier
Nyheter

Fördelningsrådet: Föreningarna ansvarar för att Paf-medel inte missbrukas

Föreningarnas styrelser har ansvaret att se till att verksamheten sköts enligt lag och att medlen förvaltas rätt. Så svarar Annelie Karlberg (M), finansieringshandläggare på landskapets Finansavdelning på frågor som Ålands Nyheter ställt till det så kallade ”Fördelningsrådet” som ger rekommendationer till ansvariga ministrar i hur landskapsregeringens inkomster från hasardspel på Paf ska fördelas.

 

Åländska föreningar plundrades
Frågan blev aktuell då det vid slutet av året avslöjades att föreningen Ålands Bildningsförbund plundrats slätt på sina pengar samt dragit på sig en okänd summa skulder. Härom dagen polisanmäldes verksamhetsledaren Mikael Erickson av styrelsen, som inte fått svar av honom på vart pengarna tagit vägen. Föreningen har delvis finansierats av Paf-medel.

Vid årsskiftet kom det också fram att Erickson polisanmäldes redan 2015 av Energi- och miljötekniska föreningen, där han varit verksamhetsledare och kassör. Styrelsen anmälde honom för oegentligt förfarande och krävde att han skulle betala tillbaka €60 000 utav över €100 000 som plundrats ur föreningen. Föreningen hade också dragits in i skulder på nästan €30 000. Även denna förening har delvist finansierats av Paf-medel.

Föreningen räddades ekonomiskt av ett sponsoravtal med försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga. Bolaget har därefter fortsatt fått bidrag från landskapsregeringens inkomster från hasardspel.

 

Spelansvarig minister svarade på frågor från oppositionen
Oppositionspolitikern Stephan Toivonen (ÅD) har i lagtinget frågat socialminister och tidigare kansliminister Wille Valve (M) ifall han haft kännedom om eventuellt missbruk av hasardpengar. Valve svarade då att kansliministerns övervakning rör spelverksamheten som sådan och inte fördelningen av Pafs överskott, och att de olika ministrarna som beviljar bidrag från hasardspel är ansvariga till att följa upp hur medlen brukas.

Regeringens ministrar följer i stor grad rekommendationerna från Fördelningsrådet när de beslutar om bidrag. Ålands Nyheter har ställt frågor till fördelningsrådet.

Vilka rutiner och regelverk har Fördelningsrådet för att förhindra missbruk av bidragspengarna?
– Landskapsregeringen antog den 15.9.2017 nya principer för verksamhetsstöd, och där framgår bl.a. att budget, likviditet samt reviderat och fastställt bokslut är information som måste bifogas ansökan, säger Conny Nyholm, ordförande för Fördelningsrådet.

– Det är framförallt tjänstemännen och handläggarna av olika ansökningar som ska sköta kontrollen och genomgången av olika Paf Medel ansökningar.

 

Annelie Karlberg, foto: Moderaterna

Finansieringshandläggare Annelie Karlberg svarar på uppföljande frågor:

– För beviljande av verksamhetsstöd så krävs en reviderad verksamhetsberättelse och bokslut in för att stödet ska kunna beviljas. Verksamheten ska enligt föreningslagen granskas av en person med ekonomisk och juridisk sakkunskap.

– Det är alltså i föreningen denna granskning ska göras. Om någon uppsåtligen lämnar in material med oegentligheter är det inte enkelt att upptäcka vid handläggningen av ansökan. Handläggarna ställer förstås frågor om man hittar oklarheter i det inlämnade materialet och har vid behov också möten med föreningens styrelse.

Har ni en en lista över personer eller föreningar som missbrukat Paf-medel?
– Landskapsregeringen har ingen lista, det skulle inte vara förenligt med personregisterlagen GDPR, men självklart följer vi med vad som styrelserna informerar om och vad som framkommer i media.

Vad kan ni göra om alla papper i en ansökan är i ordning, men ni ändå misstänker fusk?
– Fördelningsrådet har möjlighet att föreslå att ett stöd inte beviljas om de besitter sådan information som visar att det är olämpligt att ge stödet.

 

Temabild, foto: Pavel Kunitsky