Kategorier
Nyheter

Glopar spelade djävulen på Sottunga

Tingsrätten dömde Adrian Fagerholm och André Holopainen bägge till fängelse för grov skadegörelse efter att de levt rövare och vandaliserat på ett grönsakslager på Sottunga mitt i högsäsongen 2016 .

Holopainen hade ofta vistats på Sottunga tidigare och tillsammans tog de sig in på lagerområdet där de sedan löpte amok och krossade rutorna och hamrade med tillhyggen på två lastbilar. De hade också krossat rutorna på en kylbil och hällt ut olja över instrumentpanelen och sätena samt krossat rutorna på en fjärde bil.

 

Hällde ut olja över grönsaker
De hade också krossat en ruta till ett grönsakslager och stängt av kylaggregatet och stuckit in en såg i det för att förstöra varorna. För att se till att jobbet gjordes ordentligt hällde de också ut olja över grönsakerna, på golvet i lagret och runt på gårdsplanen samt hivade runt frukt, brandsläckare, tillhyggen och annan lös egendom.

Salt sås i Kartagos åkrar efter det tredje puniska kriget, illustration: James McConnell

Enligt åklagaren hade grönsakshandlaren lidit stor och kännbar ekonomisk skada, och gloparnas holmgång hade också fördröjt planteringen av nya grödor. Krondill, betor och potatis för €500 hade förstörts enligt grönsakshandlarens uppskattning. Verksamheten hade påverkats eftersom inget fick röras i lagerhallen i väntan på polis.

 

Bjöd en femhundring i ersättning
Fagerholm och Holopainen medgav skadegörelse, men sade att det var någon annan som krossat fönstret i lagerhallen. De menade också att det inte gjort någon skillnad att de stängt av kylaggregatet och stuckit in en såg i det, eftersom kyllagret ändå skulle komma att värmas upp då dörren stod öppen. Vidare menade kumpanerna att skadegörelsen inte var grov, då de ansåg att lagerområdet såg ut som ett skrotupplag och bilarna inte var fina. De erbjöd sig att tillsammans betala en femhundring i ersättning till grönsakshandlaren för allt de gjort.

Tingsrätten konstaterade att det var Fagerholm och Holopainen som lämnat dörren öppen efter sig och att de inte hade haft någon rätt att skada och förstöra egendom och livsmedel. Tingsrätten dömde dem att solidariskt ersätta:

  • €3800 för den vandaliserade kylbilen
  • €2900 för de vandaliserade lastbilarna
  • €1000 för lastbilarnas reparationer och flytt
  • €700 för skador i kyllagret
  • €800 för skador i maskinhallen 

Carl Adrian Bacchus Fagerholm, född 2001, dömdes till 4 månader och 15 dagars villkorligt fängelse för grov skadegörelse som ung förbrytare. 

André William Holopainen, född 2000, dömdes till 1 år och 1 månads villkorligt fängelse för grov skadegörelse som ung förbrytare samt för 24 andra brott.

Artikeln är en del i en serie om en rättegång mot en glopliga som härjat på Åland mellan 2016 och 2017