Kategorier
Nyheter

Hårdvaruhandlare föreslår att skattegränsen flyttas till hamnområden för att öppna upp samhället

Representanter från bildelsfirman Dax i Jomala föreslår att den åländska skattegränsen flyttas till hamnområden och flygfältet för att underlätta frihandeln på Åland.

Verkställande direktör Daniel Kanborg och styrelseordförande Hans Michael Sundblom har idag uppvaktat näringsminister Fredrik Karlström (M) med förslaget, som de menar är en lösning på den byråkrati åländska företagare och privatpersoner tvingas fäktas med för att försöka delta i den fria marknaden.

Kanborg konstaterar i en publicering på sociala medier att skattegränsen idag innebär merarbete och kostnader för de firmor som liksom hans firma bedriver import och export, merarbete för privatpersoner som vill handla på internet eller ta emot paket från närstående, samt kostnader för att avlöna statliga tjänstemän inom tullen och skatteverket.

Eftersom flygfält och hamnområden redan är färdigt avgränsade enligt internationell säkerhetsklassning skulle flytten inte innebära något merarbete på den fronten. Kanborg skriver att en flytt skulle innebära att rederierna kan fortsätta med sin skattefria handel som tidigare, samtidigt som resten av Åland får jämställda villkor med resten av Europa och fri rörlighet av varor utan extra skatter för import och export.

Huruvida praktiska lösningar verkligen kan hjälpa mot problem som skapats av en fientligt inställd aktör återstår att se.

Ålands Nyheter har sökt Andreas Kanborg för en kommentar.