Harry Jansson hemligstämplar identitet för att skydda en anmälare från svenske lyxmäklaren

Den svenske lyxmäklaren som etablerat sig i landskapet och kunnat registrera en fastighetsmäklarrörelse trots miljonskulder i Sverige är nu på jakt efter folk på Åland att dra inför rätta.

Det var i våras som Ålands Nyheter avslöjade hur en svensk mäklare beviljats inte bara fått rätt att verka på Åland, utan också beviljats tiotusentals euro av de åländska skattebetalarnas pengar i bidrag av den mäktiga tjänstekvinnan Susanne Strand på landskapsregeringen.

Efter avslöjandet är mäklaren på krigsstigen och kräver att landskapsregeringen berättar för honom vem som skvallrat. Ålands Nyheter har begärt ut konversationerna, där mäklaren menar att han blivit utsatt för en bluff:

”Jag håller nu på att utreda brott mm med anledning av den mångåriga bedrägerihärva som jag blivit utsatt för. Av den anledningen så skulle jag vilja veta vem som angivit mig till LR, eftersom detta sannolikt är fråga om ett grovt svindleri”, skriver mäklaren till landskapsregeringens rättschef.

När han inte får svar direkt blir tonen hårdare:

”På grund av utredningen kring dessa mycket grova brott, så kräver jag att du omgående skickar uppgifter om vem som är angivaren.”

Rättschefen svarar att hon inte kommer att lämna ut några sådana uppgifter:

”Skälet till det är att vi anser att angivarens identitet i det här fallet behöver hemlighållas eftersom ett utlämnande av uppgiften kan åsamka skada eller lidande för anmälaren.”

Mäklaren själv menar att åtminstone han ska få veta vem det är:

”Jag är således brottsoffret. Och jag har rätt att få ta del av denna uppgift enligt 9§ i) st 2.”

”Det är inte rimligt att uppgiftslämnarens identitet ska skyddas med skälet att utlämnandet av uppgiften kan innebära skada eller lidande för uppgiftslämnaren, ska ha företräde framför att dennes identitet röjs för svenska Polisen och/eller mig, eftersom denne gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott.”

 

Får nej av Harry Jansson

Mäklaren fortsätter vidare med att anklaga landskapsregeringen för att skydda brottsling och menar dessutom att han borde få veta anmälarens identitet eftersom han begärde den före uppgiften hemligstämplades.

I slutet av maj gick ärendet vidare till vice lantrådet Harry Jansson (C), som bestämde att uppgiften fortsatt skulle hållas hemlig.

”Angivaren har inte samtyckt till att uppgiften blir offentlig”, skriver Jansson och fortsätter:

”Detaljerade bestämmelser om hemlighållandet av en person som meddelat ett tips till en inspektionsmyndighet saknas i offentlighetslagen, en bedömning ska följaktligen göras utgående från 10 §. I ärendet finns omständigheter som tyder på att angivaren kan åsamkas skada eller lidande av ett offentliggörande av identiteten. Uppgiften ska därmed hållas hemlig för allmänheten.”

”Landskapsregeringen anser även att uppgiften ska hemlighållas från part i ärendet”, skriver Jansson.

Han avslutar med att LR ändå fått reda på ärendet via nyheterna och myndighetshandlingar och att de därför inte varit beroende av angivaren.