Kategorier
Nyheter

Högskolan fick €26 000 i bidrag för ”Business Lab”

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapets Näringsavdelning beviljade en utbetalning på €26 000 av skattebetalarnas pengar till Högskolan på Åland för deras projekt ”Business Lab”. Inom projektet används pengar från EUs regionala utvecklingsfond ERUF för att kickstarta åländska innovatörers karriärer som bidragsentreprenörer.

Hittills har Högskolan fått upp emot €100 000 i bidrag för projektet.