Kategorier
Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen: Organiserad brottslighet räknas inte som fritidssyssla eller föreningsliv

Deltagande i organiserad brottslighet räknas inte som fritidssysselsättning eller deltagande i föreningsverksamhet. Detta slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast, efter att Centralkriminalpolisen (CKP) försökt skydda misstänkta brottslingar genom att vägra lämna ut offentliga handlingar.

CKP hade fått en begäran om att lämna ut ett förundersökningsprotokoll som behandlade en organiserad kriminell sammanslutning. I protokollet förekom namn på personer som misstänktes för brott och för att vara medlemmar i den kriminella organisationen. CKP vägrade lämna ut protokollet, med hänvisning till att det där fanns privata uppgifter som är skyddade enligt offentlighetslagen.

Specifikt hänvisade CKP till en paragraf som förbjuder offentliggörandet av uppgifter ifall det rör sig om en persons politiska övertygelse, levnadssätt, deltagande i föreningsliv, familjeliv eller liknande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att deltagandet i en organiserad kriminell sammanslutning inte kunde räknas varken som fritidssyssla eller deltagande i föreningsverksamhet och att protokollet med de misstänktas namn därför ska vara offentligt:

”Eftersom informationen inte var sekretessbelagd var centralkriminalpolisens beslut att inte ge ut förundersökningsprotokollen till den del de gällde namnen på de brottsmisstänkta personer polisen misstänkte vara medlemmar i en organiserad kriminell sammanslutning, lagstridigt”, skriver domstolen.