ILS Oy anlitas för att skissa på ombyggnad av Alfågeln och Viggen

Byråchef Niklas Karlman på landskapets Transportbyrå beslöt att genom en direktupphandling anlita Åbo-konsulterna ILS Oy för att projektering av att bygga om landskapets fartyg M/S Alfågeln och M/S Viggen för ”samverkande färjfästen”. Kostnaden för skattebetalarna blir €35 000.

På bilden: M/S Viggen