Kategorier
Nyheter

Inflationsbomben: Över 23% ökning i producentpriserna under 2021

I takt med att allt färre ska försörja allt fler och dessa fler kräver allt mer, har västerländska demokratier kraftigt ökat inflationstakten under de senaste två åren. På så vis beskattas den produktiva andelen av befolkningen högre än någonsin utan att de själva alltid förstår det. Pengarna skapas i obegränsad mängd av de bankirer som getts detta privilegium och kanaliseras enligt deras godtycke till sektorer, organisationer och privatpersoner. Konsekvenserna har varit en massiv omfördelning av förmögenheter till de som först kommer i åtnjutande av billiga nytryckta pengar.

Sist i kedjan är de arbetare och de företag som verkligen producerar något av värde – och för producenterna inom industrin har inflationen gjort att deras priser ökat med över 23% under 2021. Sedan 2015 har inflationen i producentpriserna varit 26%.

Statistikcentralen skriver att orsaken ligger i de ökade priserna på elektricitet, basmetaller och olja – vilket är en effekt av att makthavare använder inflation för att brandskatta civilbefolkningen.