Kategorier
Nyheter

Kommunerna tvingas ordna grundskola för vuxna analfabeter

Genom en ny förordning kommer de åländska kommunerna att tvingas av landskapsregeringen att ordna grundläggande undervisning för vuxna analfabeter och andra vuxna som är efterblivna i sina kunskaper. Förordningen kommer att träda ikraft vid årsskiftet 2021 och ger alla vuxna som befinner sig på Åland rätt till grundskoleutbildning på skattebetalarnas bekostnad. Kommunerna ska också tvingas betala för skolskjutsar till de vuxna eleverna.

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) har tagit fram förordningen, där det står att kommunerna kan sätta dessa vuxna personer i grundskolan, samarbeta med andra kommuner, eller köpa undervisningen från offentligt finansierade skolor. Till Ålands Nyheter säger minister Hambrudd att LR räknar med att ungefär 10 personer kommer att beröras:

Annika Hambrudd (C), Foto: landskapsregeringen

Kommer främmande vuxna människor att sättas i klassrummen med barn i de åländska skolorna?

– Enligt lagen är det kommunen som ansvarar för utbildning vilket innebär att kommunen kan ordna utbildningen själva, i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa utbildningstjänster. Landskapsregeringen har haft en arbetsgrupp som har arbetat med hur detta kan förverkligas och förslaget är att Ålands Folkhögskola ska erbjuda kommunerna köptjänst för vuxna som vill genomföra grundskolan.

Varför ska vuxna ges rätt till gratis förmåner som är till för barn?
– Det är en grundlagsenlig rättighet att få gå en avgiftsfri grundläggande utbildning eller grundskoleutbildning. Gällande studiesociala förmåner är det samma bestämmelser som finns i landskapsförordningen om studiesociala förmåner, det vill säga för studerande på gymnasienivå. Det är likabehandlingsprincipen.

Varför ska vuxna ges ersättning för att ta sig till och från skolan?
– Se svar ovan. Det är samma landskapsförordning gällande studiesociala förmåner.

Hur mycket kommer denna lag att belasta kommunerna ekonomiskt om året?
– Det beror på hur många som ansöker men utifrån nuvarande beräkningar är kostnaden mindre än en elev kostar i grundskolan.

Kommer skolorna att ges möjligheten att neka en vuxen som bedöms utgöra ett potentiellt hot mot barnens trygghet?
– Se svaret i första frågan.

Hur många personer bedömer LR att kommer att omfattas av lagen?
– Det här är ett behov som har efterfrågats länge då det dels finns inflyttade som har ett annat språk än svenska som börjar i högstadiet och inte hinner få ett avgångsbetyg, dels till exempel hemmasittare som inte heller får ett avgångsbetyg. Bedömningen är inledningsvis ca 10 personer.

Hur många av dessa är födda på Åland och hur många utanför Åland?
– Det har vi inte siffror på.

Hur många har finskt medborgarskap?
– I paragraf 39 i lagen om barnomsorg och grundskola står det att en person som har sin hemkommun på Åland enligt lagen om hemkommun. Det står inte något om krav gällande finskt medborgarskap.