Kategorier
Nyheter

Konsult får €80 i timmen för att vägleda vägledare i att visa vägen för mähän

LÄNKAR

ÅLR 2020/7591

Existentiellt tvivel drabbas alla av, men skulle du söka svaren på livets stora frågor hos regeringsbyråkrater i Mariehamn? Om svaret är ja erbjuder landskapsregeringen möten inom program met”Visa vägen”, dit den som är en sällsynt jålig vuxen karl eller kvinna kan gå och bli tillsagd vad han eller hon ska göra med sitt liv.

För projektet anlitades igår konsult Sonja Signell, som av Yana Jahrén på utbildningsavdelningen tilldelas uppskattningsvis €10 000 av ålänningarnas pengar för att jobba 8-10 timmar i veckan i 10-12 veckor med att ge pallervantar vägledning, men också för att vägleda andra vägledare. Signell krävde en ersättning på över €80 i timmen för att åta sig uppdraget, vilket utbildningsavdelningen godtog utan att konkurrensutsätta uppdraget eller ge någon annan person chans till jobbet. Pengarna kanaliserar Signell via sitt bolag BalticMT.