Kategorier
Nyheter

Korruption med bidragspengar inom föreningen Företagsam Skärgård mörkläggs

Uppdatering 20.11.2020: Den sista frågan föll bort ur intervjun och har lagts till

Oegentligheter med fakturor som godkänts och som rör den tidigare verksamhetsledaren och personer i hans närhet hemlighålls av föreningen Företagsam Skärgård, trots att föreningen i sin helhet finansieras via bidragspengar från de åländska skärgårdskommunerna, landskapsregeringen och från EU.

Föreningen beskriver sin verksamhet med klassiska klyschor, såsom ”skapa synergieffekter” och ”tackla utmaningar”. De uppger sig söka samarbeten med andra organisationer på Åland, däribland Ålands Näringsliv och Visit Åland.

 

Verksamhetsledare fick sparken

I verksamhetsberättelsen för 2019 – som publicerades 31 augusti i år – står inget om oegentligheterna inom föreningen. Den så kallade ”skärgårdsutvecklarens” aktivitet inom förening beskrivs ha bestått av att administrera föreningens möten, tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till skärgårdens näringsliv och stöda föreningens övriga verksamhet.

I maj i år gick föreningens ordförande John Wrede ut i media med att verksamhetsledaren sagts upp från föreningen för vad han kallade ”allvarliga överträdelser i anslutning till anställningsförhållandet”. Wrede vägrade ge ytterligare detaljer kring orsaken till uppsägningen, utan kallade dessa ”interna komplikationer”, men sade också att det inte förekommit några oegentligheter.

 

Bokslut avslöjar fakturafiffel

Ur bokslutet för 2019 framkommer dock mer allvarliga uppgifter. Revisionsfirman BDO anlitades för att granska siffrorna 2018 – 2019. Enligt Wrede var orsaken till specialrevisionen att utreda ifall det fanns orsak att göra en polisanmälan eller stämningsansökan. Enligt vad som framkommer i bokslutet har oegentligheter påträffats. Granskningsprotokollet är signerat av föreningens revisor dagen efter att verksamhetsberättelsen publicerades.

”Det kanske är bäst att lägga det inträffade bakom sig och inte ödsla mera tid och kraft på det inträffade utan ta lärdom av det skedda och ställa större krav på godkännande av fakturor som rör skärgårdsutvecklaren (verksamhetsledaren) och personer i hans närhet”, skriver föreningens revisor.

 

Specialrevision hemlighålls av föreningens ledning

Ålands Nyheter har begärt en kopia på BDOs specialrevision, men Företagsam Skärgård vägrar lämna ut den. Detta trots att föreningens intäkter helt och hållet kommer från skattemedel och det således inte finns någon orsak att dölja något kring ekonomin. Föreningens medlemmar är de åländska skärgårdskommunerna, som tillsammans med landskapsregeringen och EU finansiera föreningens verksamhet och dess olika projekt.

Ålands Nyheter har pratat med ordförande John Wrede, som menar att allmänheten inte har något att göra med vad som hänt:

Vad kom man fram till i specialrevisionen?
– Resultatet blev att vi bytte verksamhetsledare. Jag tänker inte gå in på det mera. För oss är det ett avklarat kapitel och vi har kommit vidare.

– Vi hade helt enkelt förlorat förtroendet. Jag vill varken för hans del eller vår del säga någonting mera.

Du skrev tidigare ett pressmeddelande om allvarliga överträdelser?
– Jo.

Har pengar försvunnit från Företagsam Skärgård?
– Det kommenterar jag inte.

Du gick tidigare ut i pressen om att det skulle göras en polisanmälan, vet du om polisen utreder det här?
– Det gjordes aldrig någon polisanmälan. Vi kom helt enkelt överens med personen i fråga och löste det på det sättet. Det är ”clearat” från båda håll så att kunde komma vidare med vårt arbete.

Har Skärgårdsnämnden fått se specialrevisionen?
– Nej. Det var en sak för Företagsam Skärgård, en intern grej för oss. Det är klart att för att föreningen ska få finansiering från landskapsregeringen så vet de någonting – lite mera vad som hände. Som finansiärer behöver de veta.

– I princip blev det 3-4 månader som verksamheten gick på min kraft. Det var inte normal verksamhet under den tiden, då vi inte hade någon skärgårdsutvecklare.

Hur ser förhållandet ut mellan Skärgårdsnämnden och Företagsam Skärgård?
– Vi har ett resultatavtal som vi just nu håller på förnyar för 2021 till 2023 för att få stödet från landskapet, som i år har varit €40 000 från vad jag har förstått. Det ska bli €50 000 nästa år och vi ska uppfylla vissa parametrar: Vi ska förklara våra kontakter till företagare, vi ska säga vad vi har gjort för inflyttningen.

– Företagsam skärgård är genom verksamhetsledaren Agneta Wackström samtidigt sekretariat för Skärgårdsnämnden. Vi gör beredningen till mötena och skriver protokoll.

– Skärgårdsnämnden är landskapsregeringens organ, som har bjudit in skärgårdskommunerna som medlemmar. Men annars finns det ingen direkt koppling, det är inte så att Skärgårdsnämnden vakar över Företagsam Skärgård.

Det är väl så att alla pengar ni har att röra er med kommer via bidrag?
– I princip. Kommunerna bidrar också som medlemmar i föreningen och bidrar med ungefär €15 000.

Har styrelsen rätt att ”dra ett streck” över det här ifall det har skett något kriminellt – när det rör sig om skattebetalarnas pengar?
– Det är en förening och en förening får agera så här. Vi har haft inblandade proffs och revisorer så nog har vi torrt på fötterna. Jag är varken jurist eller ekonom ut i fingerspetsarna, vi har anlitat oss av expertisen.

– Nog är det okej att gå så här till väga. Inte vet jag vad det har med skattepengar att göra. Ifall det har skett något som inte följer lagar och regelverk så måste man följa upp och få reda i saken, oberoende var finansieringen kommer ifrån.

– Det måste kommunerna också göra ifall det hänt något mostsvarande.

 

”Åland är litet”

På frågan ifall det kunde ligga i föreningens intresse att vara öppna med specialredovisningen svarar Wrede att han anser att saken är uppklarad, att parterna är nöjda och att det viktigaste är att gå vidare.

– Medlemmarna har fått en närmare förklaring och landskapet har också fått en viss förklaring. Det räcker. Åland är litet och det är människor inblandade – jag tycker att det är en viktig aspekt. Det räcker som det är.

– Jag tycker personligen – kanske utanför mitt mandat – att ifall man kan klara upp det så måste den andra parten bedöma om det är okej och tydligen har den andra parten bedömt att det är okej. Det här som hände var tråkigt, men vi vill inte göra det svårare för någon.

Men ni gick redan ut i media med att det skett allvarliga överträdelser.
– Jo, men inte vill gå ut mera, det räcker med det. Vi behöver inte gå in mera i detalj eller gräva i det, då vi som sagt gjorde en överenskommelse.

Skulle man inte kunna se den åländska skattebetalaren som en tredje part i affären, då det är de som står för pengarna?
– Jag ser inte nödvändigheten i det. Det var någonting mellan föreningen och den här personen. Kommunerna, som representerar skattebetalarna, är medvetna. Vem skulle bli gladare av att veta mera? Man vet att det har varit oegentligheter och det bör räcka.

Hur många personer i skärgårdsutvecklarens närhet har fakturerat Företagsam Skärgård under 2018-2019?

– Det kan jag inte svara på exakt, jag har det inte i huvudet just nu. Det var några.

Föreningens medlemmar är de åländska skärgårdskommunerna, som tillsammans med landskapsregeringen och EU finansierar föreningens verksamhet och dess olika projekt. De största utgifterna för 2018 – 2019 har registrerats inom EU-projektet SeaStop, som kostade €114 000. Året före hade projektet kostat €275 000.